Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Αναρωτιέμαι.....


Διαβάζω ... κι αναρωτιέμαι....
Αυτοί που αποφασίζουν -πριν αποφασίσουν τι στάση θα κρατήσουν - δεν εξετάζουν την ουσία μιας υπόθεσης;
Δεν θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει;
Κι αν θέλουν να ξέρουν, γιατί δεν ρωτάνε;
Προτιμούν να βρεθούν προ εκπλήξεων;


Πάντως η προστασία των συμφερόντων της υπηρεσίας, προϋποθέτει κατ' αρχήν πλήρη γνώση της εξεταζομένης υπόθεσης, για να συνδυάζεται η νομιμότητα με την ΗΘΙΚΗ !!!
Διαφορετικά, απλά ακολουθούν γραμμές άλλων......
Αυτά .... προς το παρόν !!!!