Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Υπερβάσεις ..... πέραν πάσης λογικής ....


Κάποιοι αναγνώστες της δημοσίευσής μου "Ελλείψεις και ελλείμματα" με ρώτησαν σχετικά με τα γραφόμενά μου. Σκέφτηκα λοιπόν ότι τα είναι χρήσιμο και ενημερωτικό να επεξηγήσω αναλυτικά ορισμένα πράγματα.
Πέρα όμως από τα όσα ήδη έχω επισημάνει, νέα άκρως "περίεργα" στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια με την προσεκτική μελέτη της πορισματικής έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου του πρώην δήμου Στυρέων για τα έτη 2005- 2010 και την αντιπαραβολή στοιχείων από το αρχείο μου. 
Τα στοιχεία αυτά, επιβεβαιώνουν απόλυτα τις μέχρι σήμερα απόψεις και ενέργειές μου για την υποβολή μήνυσης για απόκρυψη ή/και παραποίηση στοιχείων από τον διαχειριστικό έλεγχο που έγινε το 2013-14. 
Φυσικά δεν είναι δυνατόν να παραθέσω εδώ όλα τα στοιχεία, ούτε και την συλλογιστική που προκύπτει από όλα για λόγους οικονομίας του χρόνου. Θα εκθέσω όμως διεξοδικά τα πλέον οφθαλμοφανή στοιχεία. 
Πέραν της δημοσίευσης αυτής θα υπάρξει και άλλη μία που θα αφορά ενδεικτικά παραδείγματα όσων δεν επεδείχθησαν στους επιθεωρητές και για τα οποία έχω ζητήσει στοιχεία από τον δήμο Καρύστου, από 3/2/14 χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχω πάρει καμμιά απάντηση. 

Αρχικά παραθέτω εδώ, προς ενημέρωση των αναγνωστών, ενδεικτικά για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 τους παρακάτω πίνακες του διαχειριστικού ελέγχου όπως αυτοί αναφέρονται στην πορισματική έκθεση όπου επιβεβαιώνεται η απόλυτη συμφωνία των οικονομικών αποτελεσμάτων με το ταμειακό υπόλοιπο των αντιστοίχων ετών με μηδενικά ελλείμματα. Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι όλοι οι οικονομικοί απολογισμοί, ισοσκελισμένοι, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Περιφέρεια όπως ορίζει ο νόμος. 
Δεν είναι δυνατόν βέβαια ισοσκελισμένοι απολογισμοί να έχουν χρηματικά ελλείμματα.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο απολογισμός του 2006 εγκρίθηκε με την 83/9-7-07 απόφαση Δ.Σ. Στυρέων, ο απολογισμός 2007 εγκρίθηκε με την 110/10-12-08 απόφαση Δ.Σ. Στυρέων, ο απολογισμός του 2008 εγκρίθηκε με την 114/13-10-2009 απόφαση Δ.Σ. Στυρέων και ο απολογισμός 2009 υποβλήθηκε ισοσκελισμένος στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου ελέγθηκε, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα εγκύκλιο για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Δήμων.
Ο απολογισμός και ισολογισμός του 2010 έπρεπε να γίνει το 2011 από τον δήμο Καρύστου (οπότε και θα φαίνονταν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και θα μπορούσε να στηριχθεί ουσιαστικά και ο έλεγχος) αλλά δεν έγινε παρά τις αντίθετες απόψεις δημοτικών συμβούλων που ζητούσαν να γίνει και έχει καταγραφεί στις αποφάσεις ΔΣ Καρύστου. Εκεί θα φαινόταν αν πράγματι υπήρχε έλειμμα ή όχι. Κάποιοι όμως επέμεναν να αφήσουν τα πάντα στο έλεος ... της αταξίας !!!

Απλά απολογιστικά στοιχεία παραθέτω από τις εκτυπώσεις των απολογισμών των ετών 2007, 2008, και 2009 που έχω στη διάθεσή μου. Τα πρωτότυπα στοιχεία τηρούνταν στον Δήμο Στυρέων.

Τελευταία σελίδα αναλυτικού απολογισμού έτους 2007 όπως εγκρίθηκε
 (έσοδα 2.650.567,28 - έξοδα 2.270302,76 -αδιάθετες πιστώσεις μεταφερόμενες στο 2008 380.264,52). 

Τελευταία σελίδα αναλυτικού απολογισμού έτους 2008 όπως εγκρίθηκε
(έσοδα 2.503.053,39 - έξοδα 2.323.271,30 - αδιάθετες πιστώσεις μεταφερόμενες στο 2009 179.782,09)

Εισηγητική έκθεση απολογισμού έτους 2009 της προϊσταμένης Οικονομικού
Ο απολογισμός ισοσκελίστηκε στα 2.917.931,91 Ε έσοδα - έξοδα (και αποθεματικό).
Παρά όμως τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρονται στην πορισματική έκθεση και διασταυρώνονται με στοιχεία του αρχείου μου υπάρχει μια αναφορά στην έκθεση όπου σημειώνεται ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των προϋπολογισμών των ετών 2005-2010 της τάξεως των 786.346,02 ευρώ που χαρακτηρίζονται ως ελλείμματα (δηλαδή το 1/4 του συνολικού αναφερομένου "ελλείμματος" είναι αυτές οι δαπάνες)
Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι η διατύπωση "οι υπερβάσεις αυτές σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο που μας δόθηκε". Ποιός έδωσε το αρχείο και τι είδους αρχείο είναι (genesis ή απλό excell) δεν αναφέρεται όπως θα έπρεπε. Και στις δυό περιπτώσεις όμως οποιοσδήποτε μπορεί να παρέμβει, όπως θα φανεί παρακάτω. 
Τι σκοπό όμως είχε όποιος έδωσε ένα τέτοιο "αρχείο" όταν υπάρχουν εγκεκριμένοι και δημοσιευμένοι ισοσκελισμένοι απολογισμοί και μαρτυρείται η συμφωνία των ελεχθεισών δαπανών; 
Μήπως ψάχναμε να βρούμε "ελλείμματα" για να δημιουργούμε εντυπώσεις;
Οι υπερβάσεις π.χ. στο ηλεκτρικό ρεύμα, τους τόκους δανείων, τις εισφορές ταμείων κλπ από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα ποσά είναι κάτι που συνέβη μόνο στον δήμο Στυρέων ή συμβαίνει σε όλους τους δήμους της χώρας διότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν απολύτως όλα αυτά; Και ακριβώς επειδή είναι απολύτως φυσιολογικό και συμβαίνει καθημερινά όλοι οι δήμοι ισοσκελίζουν ταμειολογιστικά τις διαφορές αυτές.
Για να μιλάμε απλά πιστεύει κανείς ότι το ρεύμα και τους τόκους δανείων του δήμου που παρακρατούνταν αυτομάτως από τους ίδιους τους φορείς, ή οι εισφορές προς τα ταμεία που προϋπολογίστηκαν λιγώτερα και απολογίστηκαν περισσότερα (επειδή έγιναν και ορισμένες προσλήψεις ενδιαμέσως ή αυξήθηκαν οι παρακρατήσεις), ή τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων που απολογίστηκαν περισσότερα διότι αυξήθηκαν οι υπάλληλοι, τα έβαλαν στις τσέπες τους οι διατελέσαντες δήμαρχοι, δηλαδή; 
Αλλωστε είναι γνωστό ότι οι μισθοί των υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών (καθαριότητας, διοικητικοί) ισοσκελίζονται προς τους κωδικούς της αντίστοιχης υπηρεσίας όπως και τα καύσιμα (οχημάτων καθαριότητας κλπ) και περιλαμβάνονται στις τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
Θα δούμε όμως παρακάτω πόσο αξιόπιστο (και ως προς το τυπικόν) είναι αυτό το "αρχείο" όπου παρατηρούνται εξωφρενικά "λάθη" που διαπιστώνει κι ένα μικρό παιδί.
Καταρχήν είναι πολύ παράξενο πώς παρέμειναν "υπερβάσεις" αφού οι αντίστοιχοι απολογισμοί είναι απόλυτα ισοσκελισμένοι. Υπήρχαν επίσης και οι τροποποιήσεις προϋπολογισμών που ψηφίζονταν από το δημοτικό συμβούλιο ώστε να ισοσκελίζεται κάθε ενδεχόμενη διαφορά. 
Από τον έλεγχο που έκανα στα στοιχεία των τροποποιήσεων προϋπολογισμών που δόθηκαν στους οικον. επιθεωρητές για τα έτη 2007-2010 της θητείας μου, διαπίστωσα ότι δεν έχουν δοθεί στους οικονομικούς επιθεωρητές συνολικά έξι (6) τροποποιήσεις προϋπολογισμών τις οποίες οι επιθεωρητές δεν μνημονεύουν καθόλου, ενώ σημειώνουν όλες τις άλλες : Συγκεκριμένα δεν έχουν δοθεί στους επιθεωρητές οι τροποποιήσεις προϋπολογισμού -με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου ως εξής: 92/29-9-2007 ενώ η 83 που αναφέρουν είναι έγκριση του απολογισμού 2006, 15/21-2-09, 48/29-4-09 ενώ η 50 που αναφέρουν είναι τροποποίηση τίτλων), 75/29-8-09, 121/6-11-09, (ενώ η 129 που αναφέρεται είναι τροποποίηση τεχνικού προγράμματος) και η 30/24-3-10.  
Ετσι λοιπόν όπως αναφέρεται οι "υπερβάσεις" αυτές (786.346,02) που συνυπολογίζονται στο συνολικό "έλλειμμα" είναι οι παρακάτω και αφορούν κυρίως τόκους δανείων, ηλεκτρικό ρεύμα, οφειλές προς ταμεία, τηλεφωνικά, δημοσιεύσεις, τακτικές αποδοχές υπαλλήλων και λιγώτερο άλλες δαπάνες. Πρόκειται δηλαδή για δαπάνες υποχρεωτικές (λειτουργικά έξοδα)  που πληρώνονταν στην ΔΟΥ Καρύστου ή παρακρατούνταν από τους ίδιους τους φορείς. Αυτές οι δαπάνες πάντα ισοσκελίζονταν ταμειολογιστικά. 
Κάνω μερικές ενδεικτικές επισημάνσεις για μη αξιοπιστία του περίεργου αυτού "ηλεκτρονικού αρχείου" που δόθηκε στους οικ. επιθεωρητές.

Για το 2005 σημειώνονται δύο διαφορετικοί κωδικοί για τον ίδιο σκοπό (ηλεκτρικό ρεύμα) 206211 και 256211 ενώ ο κωδικός για το ρεύμα στον προϋπολογισμό είναι μόνο ένας ο 206211. Τα αντίστοιχα ποσά στον λανθασμένο κωδικό δεν υπάρχουν φυσικά. 

Για το 2007 σημειώνω :
 1. Για τον κωδικό 00.6521 οι τόκοι δανείων παρακρατούνταν από το Ταμείο Παρακαταθηκών απευθείας και απολογίζονταν στην αρχή της επόμενης χρονιάς. 
 2. Για τον κωδικό 20.6211 ηλεκτρικό ρεύμα εκδόθηκαν από την ίδια την ΔΟΥ Καρύστου τα χρηματικά εντάλματα 807 ποσού 6.129 Ε και 810 ποσού 48.944 Ε και απολογίστηκαν κανονικά.  


Για το 2008 σημειώνω ενδεικτικά ότι σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία μου :
 1. Στον κωδικό 00.6131 είχαν προϋπολογιστεί 89.200 και όχι 92.476 όπως αναφέρεται. Το στοιχείο είναι παραποιημένο.
 2. Στον κωδικό 20.6211 Ηλεκτρικό ρεύμα απολογίστηκε ποσόν 65.225,57 και όχι 109.206. Η διαφορά απολογίστηκε κανονικά Το στοιχείο είναι παραποιημένο κατά 36.000 Ε (περίπου). 
 3. Στον κωδικό 00.6521 δεν προϋπολογίστηκαν τόκοι δανείων διότι ο δήμος Στυρέων είχε αναστολή πληρωμής δανείων ως πυρόπληκτος. Για το 2009 ενδεικτικά αναφέρω :
 1. Στον κωδικό 00.6031 τακτικές αποδοχές απολογίστηκαν περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα λόγω αύξησης των υπαλλήλων (προσλήψεις). Ισοσκελίστηκε η διαφορά στον προϋπολογισμό και απολογιστικά.
 2. Αναφέρονται δύο κωδικοί για δημοσιεύσεις 00.6443 (λάθος) και 00.6463 (σωστός). Στον κωδικό 00.6443 αναφέρονται ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ για δημοσιεύσεις (προϋπολ. 30.000 απολογισθέντα 119.244) !!!!!!! Ποιός δήμος στον κόσμο δαπανά τόσα λεφτά για δημοσιεύσεις. Ισως ο δήμος Νέας Υόρκης !!! Το στοιχείο είναι πλαστό.
 3. Στον κωδικό 10.6641 η δαπάνη ισοσκελίστηκε με τροποποίηση προϋπολογισμού και απολογιστικά.
Για το 2010 ενδεικτικά αναφέρω :
 1. Ο κωδικός 00.6151 (δικαιώματα τρίτων) δεν υπάρχει σε κανέναν  προϋπολογισμό του δήμου Στυρέων και τα αναφερόμενα ποσά δεν υπάρχουν.
 2. Οι κωδικοί 10.6641 και 20.6641 που αντιστοιχούν σε καύσιμα της υπηρεσίας καθαριότητας και οχήματα μεταφοράς έχουν ισοσκελιστεί κανονικά 
 3. Ο κωδικός 20.6211 που αντιστοιχεί σε ρεύμα έχει ισοσκελιστεί ομοίως.
 4. Ο κωδικός 70.6141 αφορά μισθοδοσία διμηνιτών εργατών που προβλέφθηκε σε τροποποίηση προϋπολογισμού και συνεπώς δεν υπάρχει διαφορά.
Ανακεφαλαίωση :

 1. Εξι (τουλάχιστον) βασικές τροποποιήσεις των προϋπολογισμών δεν δόθηκαν στους επιθεωρητές. Αυτό συνάγεται από τις αποφάσεις τροποποιήσεων που αναγράφουν αναλυτικά οι ίδιοι. 
 2. Ενα "ηλεκτρονικό αρχείο" φτιάχτηκε με τόσα λάθη και δόθηκε στους επιθεωρητές χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι αντίστοιχοι εγκεκριμένοι οικονομικοί απολογισμοί και όπου δίνονται οι απολύτως φυσιολογικές υπερβάσεις κυρίως υποχρεωτικών - λειτουργικών δαπανών. Σημειώνεται ότι αυτά δεν είχαν επισημανθεί ποτέ προς το δημοτικό συμβούλιο Στυρέων ή τους δημάρχους και οι οικονομικοί απολογισμοί εγκρίνονταν ομόφωνα από την Δημαρχιακή Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε από την ΔΟΥ Καρύστου που εκτελούσε χρέη ταμειακής υπηρεσίας για τα έτη 1999-2009 ούτε από την Ταμειακή Υπηρεσία Στυρέων το 2010.  
 3. Στο "αρχείο" αυτό αναφέρονται και πλαστά στοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε κανένα προϋπολογισμό.
Οποιος έχει την υπομονή και τη διάθεση να διαβάσει τα παραπάνω θα βγάλει τα συμπεράσματά του !!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου