Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Προσήκων ζήλος


Ως δημότης διερωτώμαι αν στις απευθείας αναθέσεις προμήθειας καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα Στύρων σε στενότατο συγγενή της αντιδήμαρχου Στύρων Παγώνας Τζαβάρας ετηρήθησαν όσα επιτάσσει η νομολογία σχετικά.
Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2009 αποσαφηνίζει μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας με τον προμηθευτή οφείλει ο αιρετός να απέχει από διαδικασίες προμήθειας και λοιπά.
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας λέει  "μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείας" αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα VII) χειρίστηκε ανάλογη περίπτωση το 2009. Μετά από πολλές αρνήσεις της Επιτρόπου να θεωρήσει εντάλματα λόγω του ότι ο προμηθευτής ήταν πρώτος ξάδελφος ενός δημάρχου εν τέλει το Ελεγκτικό Συνέδριο που επελήφθη δικαίωσε την Επίτροπο, θεώρησε τις δαπάνες παράνομες και αναφέρει ότι :


Η Παγώνα Τζαβάρα λοιπόν και σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρύστου και σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε ως ώφειλε τα όργανα αυτά και απείχε από τις συνεδριάσεις όταν έγιναν οι απευθείας αναθέσεις προμήθειας καυσίμων σε πολύ στενό εξ αίματος συγγενή της; Τα χρηματικά ποσά αυτών των απευθείας αναθέσεων προμηθειών καυσίμων είναι σημαντικά και οι δαπάνες έχουν ήδη γίνει.
Φυσικά ουδείς άλλος έχει την ευθύνη της ενημέρωσης ειμή μόνο η ίδια.
Ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να γνωρίζουν τις συγγένειες του κάθε συμβούλου.......
Αν δεν ενημέρωσε η ίδια τα αρμόδια Οργανα του δήμου και συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων, αυτές είναι νόμιμες; Ακόμα και αν έχουν ήδη ελεγχθεί ήδη;
Σχετικές αποφάσεις;  Αρκετές !!!
Θα ρωτήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά να μάθω και αν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όλα καλώς καμωμένα.
Νομίζω πώς αφού βρήκα αυτή την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ωφείλω κι εγώ να ενημερώσω αρμοδίως !

1 σχόλιο: