Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Μεγάλη Παρασκευή των Χριστιανών
Πιετά ή ο Θρήνος της Παναγίας - Μιχαήλ Αγγελος 16ος αι. 

1 σχόλιο: