Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Η αποκομιδή αποριμμάτων στον Καβοντόρο βασική υποχρέωση του δήμου Καρύστου

Με αφορμή την διαμαρτυρία και κινητοποίηση του Συλλόγου "Καβοντόρου Γη" για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Καβοντόρου με τη συσσώρευση αποριμμάτων, τη μη ύπαρξη κάδων καθαριότητας και τη μη αποκομιδή τους από τον δήμο Καρύστου αλλά και την απάντηση του δημάρχου ότι θα εξετάσει το θέμα, θα ήθελα να καταθέσω την αυτοδιοικητική εμπειρία μου  σχετικά με το τι ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις και ποια είναι τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες. 
Η αποκομιδή των οικιακών αποριμμάτων είναι βασική υποχρέωση ενός δήμου ο οποίος για την υπηρεσία αυτή (Υπηρεσία Καθαριότητας) που προσφέρει στους πολίτες εισπράττει αντίστοιχα τέλη μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ του κάθε οικιακού καταναλωτή που σημειώνονται στον λογαριασμό με την ένδειξη ΔΤ (Δημοτικά Τέλη). Στον λογαριασμό υπάρχει επίσης άλλη ένδειξη ΔΦ που αφορά τον δημοτικό φωτισμό και είναι μία ακόμα υποχρέωση του δήμου προς τους πολίτες.
Τα Δημοτικά Τέλη πληρώνονται λοιπόν από τους δημότες, εισπράτονται από τη ΔΕΗ και αποδίδονται ανά δίμηνο ή τρίμηνο στον δικαιούχο δήμο ο οποίος μέσω αυτών είναι υποχρεωμένος να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες που κάνει για την υπηρεσία καθαριότητας ξεχωριστά από όλες τις άλλες υπηρεσίες (μισθοί υπαλλήλων καθαριότητας, καύσιμα - συντηρήσεις οχημάτων καθαριότητας καθώς και το 20% της μισθοδοσίας των διοικητικών υπαλλήλων που ασχολούνται με το αντικείμενο είπραξης - καταγραφής των τελών κλπ). Δεν μπορεί ο δήμος ούτε να πριμοδοτήσει την υπηρεσία αυτή από έσοδα άλλων υπηρεσιών (π.χ τέλη παρεπιδημούντων, τέλη ΑΠΕ) αλλά ούτε και να ενισχύσει άλλη υπηρεσία από τα έσοδα της Καθαριότητας τα οποία λέγονται και ανταποδοτικά.
Στον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου προϋπολογίζονται όλα τα έσοδα από τα Δημοτικά Τέλη που εισπράτει ο δήμος μέσω ΔΕΗ και οφείλει να ισοσκελίζει τις δαπάνες που πρόκειται να κάνει στην υπηρεσία αυτή όπως αναφέραμε πιο πάνω καθώς ο νόμος ορίζει ότι πρέπει έσοδα και έξοδα στην υπηρεσία αυτή να ισοσκελίζονται απολύτως. Αλλωστε όταν ο προϋπολογισμός δεν ισοσκελίζει στην υπηρεσία αυτή τότε δεν εγκρίνεται από την Περιφέρεια. Δηλαδή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση η υπηρεσία καθαριότητας να εμφανίζει έσοδα π.χ. 100.000 ευρώ (από τα προϋπολογιζόμενα Δ.Τ.) και έξοδα περισσότερα ή λιγώτερα. 
Ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια ο έλεγχος που ασκείται στο θέμα αυτό είναι αυστηρότερος προκειμένου να εξορθολογιστούν οι δαπάνες και να μη υποκρύπτεται φορολογία εις βάρος των πολιτών ή να μην είναι ελλειματική η υπηρεσία και καλύπτεται από άλλα έσοδα. 
Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ξεκάθαρα ότι εφόσον οι πολίτες πληρώνουν στους λογαριασμούς ρεύματος ΔΤ (Δημοτικά Τέλη) δικαιούνται αποκομιδή των οικιακών αποριμμάτων τους. 
Αν αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των δημοτών και οικιστών του Καφηρέα, όπως υποθέτω ότι συμβαίνει διότι με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν τέλη, τότε είναι μια εξαιρετικά σοβαρή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από πλευράς της Δημοτικής Αρχής να μην έχει μέχρι σήμερα εκτελέσει αυτή την υποχρέωσή της και αυτό έχει ποικίλες προεκτάσεις για το πού και πώς διατίθενται τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη των κατοίκων του Καφηρέα εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου κλπ. Δεν συζητείται φυσικά ότι στην περίπτωση αυτή δεν δικαιολογείται ούτε μία μέρα καθυστέρηση στην αποκομιδή των οικιακών αποριμάτων του Καφηρέα που ελλείψει της δημοτικής υπηρεσίας γεμίζουν ποτάμια και ρεματιές.
Αν όμως οι δημότες - οικιστές του Καφηρέα δεν πληρώνουν Δημοτικά Τέλη μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ ο δήμος οφείλει να καταγράψει άμεσα τα ηλεκτροδοτούμενα (οικίες κλπ) βάσει των τετραγωνικών τους και να προχωρήσει στην ενημέρωση της ΔΕΗ προκειμένου να εισπράττονται πλέον τα δημοτικά τέλη όπως γίνεται για όλους τους πολίτες στη χώρα μας και να ξεκινήσει η αποκομιδή των αποριμμάτων.
Το τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό, αν δηλαδή πληρώνουν ή όχι όλοι οι πολίτες στον Καφηρέα Δημοτικά Τέλη είναι υπόθεση που αφορά πρωτίστως τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τους δημοτικούς συμβούλους του Καφηρέα και τους τοπικούς προέδρους. Δεν είναι θέμα μικροπολιτικής αντιμετώπισης και ρουσφετιού. 
Πρέπει να εξεταστεί σαν θέμα ΠΡΩΤΗΣ προτεραιότητας και δεν είναι ζήτημα που ΑΝ ο δήμος μπορεί ΘΑ το επιλύσει. Υπάρχουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για όσους αμελήσουν. Αυτό το θέμα πρέπει να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο σε προσεχή του συνεδρίαση και ουδείς μπορεί να μένει αμέτοχος σε αυτό.
Οι αρχηγοί των παρατάξεων πρέπει να ζητήσουν ενημέρωση από τον δήμαρχο και την οικονομική υπηρεσία του δήμου σχετικά με το εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, ποια είναι τα έσοδα και πώς κατανέμονται αυτά. Τα απολογιστικά στοιχεία των τριμήνων του 2012 και ο απολογισμός του 2011 καταδεικνύουν τι έσοδα εισπράχθηκαν και τι δαπανήθηκε για την υπηρεσία καθαριότητας.
Ο Σύλλογος Καβοντόρου Γη και οι άλλοι φορείς που με διακριτικότητα και ευγένεια ζήτησαν αυτήν την υπηρεσία από τον δήμο Καρύστου πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του δήμου απέναντί τους. Οφείλουν όμως να γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στον δήμο για την λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
Οσον αφορά το αν επαρκεί ή δεν επαρκεί ο αριθμός των αποριμματοφόρων με τον σωστό συντονισμό και την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων αλλά και την δημιουργία, επιτέλους, δελτίων κίνησης των οχημάτων, θα υπάρξει εξυπηρέτηση και του Καφηρέα δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένα αποριματοφόρο (το πρώην του Αλμυροποτάμου) βρίσκεται παροπλισμένο στα Στύρα από κακή χρήση του.
Η συντήρηση των οχημάτων και ο αυστηρός έλεγχος στην κατανάλωση των καυσίμων, μόνο για τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση όλων των αναγκών χωρίς σπατάλες και διαροές. Αλλωστε ο διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων του δήμου Καρύστου για το 2012 ανήλθε σε ύψος 460.000 ευρώ (χωρίς να γίνεται αποκομιδή αποριμάτων στον Καφηρέα) τη στιγμή που άλλοι μεγαλύτεροι δήμοι όπως π.χ. ο δήμος Κύμης - Αλιβερίου με πληθυσμό 30.000 κατοίκους έκαναν αντίστοιχο διαγωνισμό για 350.000 ευρώ. 
Ο λόγος τώρα στους φορείς. Η αποκομιδή των αποριμμάτων. και μάλιστα σε τακτική βάση, δεν είναι ούτε ρουσφέτι ούτε στην διακριτική ευχέρεια ενός δήμου. Είναι βασική υποχρέωσή του προς τους πολίτες. Διαβάστε την επιστολή του Συλλόγου Καβοντόρου Γη προς τον δήμο Καρύστου
  
http://www.karystiapress.gr/topika-nea/parapona-apo-ton-kabontorou-gi-gia-tin-kathariotita-ston-kafirea.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου