Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Η αποκομιδή αποριμμάτων στον Καβοντόρο βασική υποχρέωση του δήμου Καρύστου

Με αφορμή την διαμαρτυρία και κινητοποίηση του Συλλόγου "Καβοντόρου Γη" για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Καβοντόρου με τη συσσώρευση αποριμμάτων, τη μη ύπαρξη κάδων καθαριότητας και τη μη αποκομιδή τους από τον δήμο Καρύστου αλλά και την απάντηση του δημάρχου ότι θα εξετάσει το θέμα, θα ήθελα να καταθέσω την αυτοδιοικητική εμπειρία μου  σχετικά με το τι ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις και ποια είναι τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες. 
Η αποκομιδή των οικιακών αποριμμάτων είναι βασική υποχρέωση ενός δήμου ο οποίος για την υπηρεσία αυτή (Υπηρεσία Καθαριότητας) που προσφέρει στους πολίτες εισπράττει αντίστοιχα τέλη μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ του κάθε οικιακού καταναλωτή που σημειώνονται στον λογαριασμό με την ένδειξη ΔΤ (Δημοτικά Τέλη). Στον λογαριασμό υπάρχει επίσης άλλη ένδειξη ΔΦ που αφορά τον δημοτικό φωτισμό και είναι μία ακόμα υποχρέωση του δήμου προς τους πολίτες.
Τα Δημοτικά Τέλη πληρώνονται λοιπόν από τους δημότες, εισπράτονται από τη ΔΕΗ και αποδίδονται ανά δίμηνο ή τρίμηνο στον δικαιούχο δήμο ο οποίος μέσω αυτών είναι υποχρεωμένος να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες που κάνει για την υπηρεσία καθαριότητας ξεχωριστά από όλες τις άλλες υπηρεσίες (μισθοί υπαλλήλων καθαριότητας, καύσιμα - συντηρήσεις οχημάτων καθαριότητας καθώς και το 20% της μισθοδοσίας των διοικητικών υπαλλήλων που ασχολούνται με το αντικείμενο είπραξης - καταγραφής των τελών κλπ). Δεν μπορεί ο δήμος ούτε να πριμοδοτήσει την υπηρεσία αυτή από έσοδα άλλων υπηρεσιών (π.χ τέλη παρεπιδημούντων, τέλη ΑΠΕ) αλλά ούτε και να ενισχύσει άλλη υπηρεσία από τα έσοδα της Καθαριότητας τα οποία λέγονται και ανταποδοτικά.
Στον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου προϋπολογίζονται όλα τα έσοδα από τα Δημοτικά Τέλη που εισπράτει ο δήμος μέσω ΔΕΗ και οφείλει να ισοσκελίζει τις δαπάνες που πρόκειται να κάνει στην υπηρεσία αυτή όπως αναφέραμε πιο πάνω καθώς ο νόμος ορίζει ότι πρέπει έσοδα και έξοδα στην υπηρεσία αυτή να ισοσκελίζονται απολύτως. Αλλωστε όταν ο προϋπολογισμός δεν ισοσκελίζει στην υπηρεσία αυτή τότε δεν εγκρίνεται από την Περιφέρεια. Δηλαδή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση η υπηρεσία καθαριότητας να εμφανίζει έσοδα π.χ. 100.000 ευρώ (από τα προϋπολογιζόμενα Δ.Τ.) και έξοδα περισσότερα ή λιγώτερα. 
Ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια ο έλεγχος που ασκείται στο θέμα αυτό είναι αυστηρότερος προκειμένου να εξορθολογιστούν οι δαπάνες και να μη υποκρύπτεται φορολογία εις βάρος των πολιτών ή να μην είναι ελλειματική η υπηρεσία και καλύπτεται από άλλα έσοδα. 
Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ξεκάθαρα ότι εφόσον οι πολίτες πληρώνουν στους λογαριασμούς ρεύματος ΔΤ (Δημοτικά Τέλη) δικαιούνται αποκομιδή των οικιακών αποριμμάτων τους. 
Αν αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των δημοτών και οικιστών του Καφηρέα, όπως υποθέτω ότι συμβαίνει διότι με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν τέλη, τότε είναι μια εξαιρετικά σοβαρή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από πλευράς της Δημοτικής Αρχής να μην έχει μέχρι σήμερα εκτελέσει αυτή την υποχρέωσή της και αυτό έχει ποικίλες προεκτάσεις για το πού και πώς διατίθενται τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη των κατοίκων του Καφηρέα εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου κλπ. Δεν συζητείται φυσικά ότι στην περίπτωση αυτή δεν δικαιολογείται ούτε μία μέρα καθυστέρηση στην αποκομιδή των οικιακών αποριμάτων του Καφηρέα που ελλείψει της δημοτικής υπηρεσίας γεμίζουν ποτάμια και ρεματιές.
Αν όμως οι δημότες - οικιστές του Καφηρέα δεν πληρώνουν Δημοτικά Τέλη μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ ο δήμος οφείλει να καταγράψει άμεσα τα ηλεκτροδοτούμενα (οικίες κλπ) βάσει των τετραγωνικών τους και να προχωρήσει στην ενημέρωση της ΔΕΗ προκειμένου να εισπράττονται πλέον τα δημοτικά τέλη όπως γίνεται για όλους τους πολίτες στη χώρα μας και να ξεκινήσει η αποκομιδή των αποριμμάτων.
Το τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό, αν δηλαδή πληρώνουν ή όχι όλοι οι πολίτες στον Καφηρέα Δημοτικά Τέλη είναι υπόθεση που αφορά πρωτίστως τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τους δημοτικούς συμβούλους του Καφηρέα και τους τοπικούς προέδρους. Δεν είναι θέμα μικροπολιτικής αντιμετώπισης και ρουσφετιού. 
Πρέπει να εξεταστεί σαν θέμα ΠΡΩΤΗΣ προτεραιότητας και δεν είναι ζήτημα που ΑΝ ο δήμος μπορεί ΘΑ το επιλύσει. Υπάρχουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για όσους αμελήσουν. Αυτό το θέμα πρέπει να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο σε προσεχή του συνεδρίαση και ουδείς μπορεί να μένει αμέτοχος σε αυτό.
Οι αρχηγοί των παρατάξεων πρέπει να ζητήσουν ενημέρωση από τον δήμαρχο και την οικονομική υπηρεσία του δήμου σχετικά με το εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, ποια είναι τα έσοδα και πώς κατανέμονται αυτά. Τα απολογιστικά στοιχεία των τριμήνων του 2012 και ο απολογισμός του 2011 καταδεικνύουν τι έσοδα εισπράχθηκαν και τι δαπανήθηκε για την υπηρεσία καθαριότητας.
Ο Σύλλογος Καβοντόρου Γη και οι άλλοι φορείς που με διακριτικότητα και ευγένεια ζήτησαν αυτήν την υπηρεσία από τον δήμο Καρύστου πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του δήμου απέναντί τους. Οφείλουν όμως να γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στον δήμο για την λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
Οσον αφορά το αν επαρκεί ή δεν επαρκεί ο αριθμός των αποριμματοφόρων με τον σωστό συντονισμό και την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων αλλά και την δημιουργία, επιτέλους, δελτίων κίνησης των οχημάτων, θα υπάρξει εξυπηρέτηση και του Καφηρέα δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένα αποριματοφόρο (το πρώην του Αλμυροποτάμου) βρίσκεται παροπλισμένο στα Στύρα από κακή χρήση του.
Η συντήρηση των οχημάτων και ο αυστηρός έλεγχος στην κατανάλωση των καυσίμων, μόνο για τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση όλων των αναγκών χωρίς σπατάλες και διαροές. Αλλωστε ο διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων του δήμου Καρύστου για το 2012 ανήλθε σε ύψος 460.000 ευρώ (χωρίς να γίνεται αποκομιδή αποριμάτων στον Καφηρέα) τη στιγμή που άλλοι μεγαλύτεροι δήμοι όπως π.χ. ο δήμος Κύμης - Αλιβερίου με πληθυσμό 30.000 κατοίκους έκαναν αντίστοιχο διαγωνισμό για 350.000 ευρώ. 
Ο λόγος τώρα στους φορείς. Η αποκομιδή των αποριμμάτων. και μάλιστα σε τακτική βάση, δεν είναι ούτε ρουσφέτι ούτε στην διακριτική ευχέρεια ενός δήμου. Είναι βασική υποχρέωσή του προς τους πολίτες. Διαβάστε την επιστολή του Συλλόγου Καβοντόρου Γη προς τον δήμο Καρύστου
  
http://www.karystiapress.gr/topika-nea/parapona-apo-ton-kabontorou-gi-gia-tin-kathariotita-ston-kafirea.html

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Απάντηση στο δήμο Καρύστου


Αγαπητέ Δήμε Καρύστου,
Αναγκάζομαι να προσφωνήσω τον Δήμο αφού η ανακοίνωση που με αφορά με ημερομηνία 27/9/2012 είναι ανυπόγραφη.
Κάτω από την πίεση των μεγάλων προβλημάτων που παραμένουν άλυτα και της δυσαρέσκειας των δημοτών για όσα δεν γίνονται, ο «Δήμος» δηλαδή προφανώς η δημοτική αρχή Καρύστου προσπαθεί σήμερα να γυρίσει «τη μπάλα» πάλι στην πρώην δημοτική αρχή Στυρέων.
Και ενώ μέχρι σήμερα επί 7 μήνες η δημοτική αρχή δεν απαντά, όπως ώφειλε, την από 17/2/12 επιστολή μου (Α.Π. 2267) προς τον δήμαρχο Καρύστου με την οποία ζητώ αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τις οφειλές του δήμου Στυρέων και των άλλων πρώην δήμων αλλά και για τα ποσά που εισέπραξε ο δήμος Καρύστου μετά την 1/1/2011 από οφειλόμενα στον πρώην δήμο Στυρέων (Α.Π.Ε., ΣΑΤΑ, ΔΕΗ, λοιπά έσοδα), ξαφνικά έγινε φανατική αναγνώστης του blog μου και μου ζητάει απαντήσεις σε ερωτήματα ανυπόγραφα. «Δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα της στο δημαρχείο μου» απάντησε ο δήμαρχος όμως όταν ρωτήθηκε αν με κάλεσε ποτέ για ενημέρωση.
Ο Δήμος Καρύστου, που κατά παράβαση όλων των σχετικών εντολών των  υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει Απογραφή και Ισολογισμό Εναρξης, όντας ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα, και συστηματικά περιβάλλει με «νέφος» τις οικονομικές του διαδικασίες, ρωτάει «δημοσιογραφικά» εμένα, για «ξεκάρφωμα» από την πραγματική οικονομική κατάσταση του σημερινού δήμου Καρύστου και του πρώην δήμου Μαρμαρίου συνακόλουθα.
Η βασική διαφορά ανάμεσα σε μένα και στον δήμαρχο Καρύστου είναι ότι εγώ διατηρώ πλήρως ενημερωμένο αρχείο και συνεπώς μπορώ, και θα μπορώ για πολλά χρόνια να απαντώ, σε οποιοδήποτε ερώτημα, κάτι που δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν όλοι.
Δεν θα έπρεπε να απαντήσω σε ανυπόγραφη ανακοίνωση. Ομως προς αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων, αναφέρω τα ακόλουθα όπως απαριθμούνται στην ανακοίνωση του δήμου Καρύστου.
  1. Φορτωτής εκσκαφέας δήμου Στυρέων: Αγοράστηκε το 2008 και εξοφλήθηκε μέσω ΘΗΣΕΑ (80%) και ιδίων πόρων. Το τιμολόγιο ανεξόφλητου υπολοίπου δεν αφορά την προμήθεια του φορτωτή αλλά κάποιου επιπλέον εξαρτήματος που αγοράστηκε αργότερα και έμεινε οφειλόμενο.
  2.  Αγαλμα Μπούρου : Το τι είναι ή δεν είναι το άγαλμα του Μπούρου το ξέρουν καλά οι Καρυστινοί και το σχολιάζουν σύμβουλοι και δημότες. Η δημοτική αρχή κρίνεται για την επιλογή της. Οσο για τον κ. Karati Kastriot που έχει ανεξόφλητα τιμολόγια στον δήμο Στυρέων, τον «κληρονομήσαμε» από τη δημοτική αρχή του κ. Λέκα. Επί δημαρχίας Λέκα (προεκλογικά Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2006) έκανε εκτεταμένες πλακοστρώσεις στο χωριό της τότε προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου και σημερινής αντιδημάρχου Παγώνας Τζαβάρα για τις οποίες είχε πληρωθεί σημαντικά ποσά. Επειδή είχε υπόλοιπα οφειλόμενα από την δημοτική αρχή κ. Λέκα και το έργο δεν είχε τελειώσει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα του αναθέσαμε την ολοκλήρωση του έργου. Πληρώθηκε μέρος των εργασιών του και έχει υπόλοιπο οφειλόμενο.
  3. Υπόθεση εξουσιοδότησης: Η αρμόδια υπάλληλος κατέθεσε στον δήμαρχο Καρύστου τον Ιούλιο του 2012 τα σχετικά αιτιολογικά έγγραφα του 2009. Περαιτέρω διερεύνηση του θέματος μπορούσαν να κάνουν οι ορκωτοί λογιστές που ορίστηκαν αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό, όπως και για κανένα άλλο ζήτημα δεν ερωτηθήκαμε. Το ότι δεν ερωτηθήκαμε για καμμιά υπόθεση δυσκολεύει το έργο της δημοτικής αρχής που νόμιζε στην αρχή ότι θα αγνοήσει τα πάντα και θα πληρώνει μόνο δικές της εκκρεμότητες. Οταν μου αναφέρθηκε η υπόθεση αυτή επισκέφθηκα προσωπικά την εταιρεία και είδα αντίγραφο της περίφημης «εξουσιοδότησης» χωρίς στοιχεία ταυτότητας και της περίφημης «υπογραφής» μου. Ξεχνάει όμως ο «Δήμος Καρύστου» ότι μου έστειλε με συγκεκριμένο άτομο στις 2/1/2012 φάκελλο σε εκκρεμότητα προς υπογραφή και ότι ενημέρωσα αμέσως τηλεφωνικά τον δήμαρχο όταν διαπίστωσα υπογραφές που δεν ανήκαν σε μένα; Μάλιστα μετά το τηλεφώνημα που έκανα στον Δήμαρχο επισκέφθηκα, μαζί με το άτομο αυτό,  το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ψυχικού όπου διαμένω και έκανα ακριβή φωτοαντίγραφα (για κάθε νόμιμη χρήση) των εγγράφων που έφεραν υποτιθέμενες «υπογραφές» μου. Τέτοιες περιπτώσεις απαντώνται αρμοδίως και όχι έτσι για «ξεκάρφωμα» στα blogs. Ας μην υποπίπτουν σε τέτοιες γκάφες όσοι θέλουν κάτι να βρουν να πουν. Επισημαίνω ότι η ταμειακή υπηρεσία του δήμου Στυρέων (όπως και του δήμου Μαρμαρίου) γινόταν μέχρι και το 2009 σε τμήμα της ΔΟΥ Καρύστου  στο οποίο υπηρετούσαν μόνο υπάλληλοι του δήμου Μαρμαρίου που «εξυπηρετούσαν» και τα Στύρα, χωρίς να έχουν καμμιά ιεραρχική ή άλλη εξάρτηση από τον δήμο Στυρέων.
  4. Οφειλές δήμου Στυρέων :  Μετά τις φοβερές ανακοινώσεις της νέας δημοτικής αρχής Καρύστου για δήθεν υπέρογκα χρέη του πρώην δήμου Στυρέων και αφού αρνήθηκε και αρνείται επίμονα να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματά μου, τελικά, η οικονομική υπηρεσία του δήμου Καρύστου παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο ως οφειλές του δήμου Στυρέων 1.000.000 ευρώ. Και εγώ παρέλαβα το 2007 από τον κ. Λέκα οφειλές 500.000 ευρώ σε απλήρωτα εντάλματα και τιμολόγια τις οποίες αποπλήρωσα από ίδιους πόρους καθώς επίσης και περίπου 800.000 σε δάνεια. Κανένα νέο δάνειο δεν συνήψα.
Αν ο δήμος Στυρέων δεν είχε χάσει μέσα στο 2010 με το Δ.Ν.Τ και τις μειώσεις στο ειδικό τέλος ΑΠΕ (νόμος Μπιρμπίλη) περίπου 500.000 ευρώ (τα οποία είχαν προϋπολογιστεί), θα είχε αποπληρώσει τουλάχιστον τα μισά από τα οφειλόμενα που παρέδωσε στον καλλικρατικό δήμο Καρύστου. Συνεπώς θα όφειλε ακριβώς όσα παρέλαβε ως χρέη από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Κάθε δημοτική αρχή έχει συνέχεια και τα έργα, τα οχήματα, οι μελέτες, οι προμήθειες παραμένουν σε χρήση του δήμου. Δεν τα παίρνει κανένας στο σπίτι του. Αφού λοιπόν κάθε νέα δημοτική αρχή χρησιμοποιεί τα έργα, τις μελέτες, τον εξοπλισμό, τα οχήματα, τα περιουσιακά στοιχεία που δημιούργησε η προηγούμενη δημοτική αρχή είναι λογικό και επιβεβλημένο να εξοφλήσει τα ανεξόφλητα.
Αλλά και πόσα πήρε ο νέος δήμος Καρύστου μετά την 1/1/2011 που δεν είχαν αποδοθεί στον δήμο Στυρέων  εγκαίρως (ΑΠΕ, ΣΑΤΑ, ΔΕΗ, λοιπά έσοδα και παρακρατηθέντες πόροι της αυτοδιοίκησης) δεν μας είπε ποτέ ο Δήμαρχος Καρύστου, παρότι ρώτησα εγγράφως.

Αυτά σε απάντηση των ανυπόγραφων ερωτημάτων, που σήμερα μέσα σε τόσα προβλήματα του δήμου Καρύστου θυμήθηκε κάποιος, που δεν ξέρουμε ποιος είναι, να με ρωτήσει.  

Οσο για την ελευθερία του λόγου και της κριτικής  είναι δικαιώματα αναφαίρετα σε κάθε πολίτη. Στη δική μου τη ζωή είναι όροι που δεν μπαίνουν ούτε σε αμφισβήτηση ούτε σε διαπραγμάτευση.

Ενυπογράφως

Σοφία Μούτσου
Τ. Δήμαρχος Στυρέων.


Τι αστείο που είναι το facebook...

Μπαίνω συνήθως αργά το βράδυ, μαζεύω διάφορα, διαβάζω άλλα, βάζω φωτογραφίες πάντα τραβηγμένες από μένα, σχολιάζω.... ότι κάνει ο μέσος χρήστης δηλαδή. Επειδή τέτοιες ώρες δεν είναι και για βαρειά φιλοσοφία, λέμε διάφορα με φίλους ξενύχτες...
Την ίδια ώρα βλέπεις μέσα κι άλλους ανθρώπους. Κάποιους που αγαπάς, κάποιους που μοιράζεσαι σκέψεις, κι άλλους, που αν και "φίλοι", δεν λές ούτε καλησπέρα γιατί κι αν την πεις χαμένη θα πάει...
Κι όμως είναι τόσο κοντά, λες έτσι θα κάνω να τους αγγίξω.
Ξέρω ότι μπαίνουν και διαβάζουν το προφίλ, ανοίγουν το ιστολόγιο, ψάχνουν με περιέργεια ώρες ώρες και είμαι βέβαιη ότι θα ήθελαν πολύ να γράψουν κάτι...
Είναι αυτοί οι τύποι που δεν σε διαγράφουν έτσι απλά για να μπορούν να βλέπουν τη δραστηριότητά σου.
Η μπάρα των "φίλων" είναι τελικά ένα πολύ περίεργο πράγμα.
Η πράσινη τελίτσα της μου θυμίζει εκείνα τα φωτάκια που αφήνουμε αναμένα τη νύχτα στο σπίτι, μην τυχόν και ξυπνήσει το μωρό και φοβηθεί.


Τι αστείο που είναι τελικά το facebook !!! 

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Απάντηση.............

Είδα ένα σχόλιο που ο συντάκτης του ξέρει καλά ότι έχει λάθος.....
Είναι απλά πιεσμένος και ενοχλημένος με όσα γράφω....
αυτό το ξέρουν όλοι.
Η απάντηση που περίμενε από μένα δεν ήρθε....
Θα έρθει αλλιώς....

Γυρίζω την πλάτη μου στις άξεστες χοντροκοπιές του, παίρνω το καλαθάκι μου και φεύγω.....

Εχω ραντεβού με την Αλίκη ...στη χώρα των θαυμάτων !!!!!!
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Εμείς απεργούμε σήμερα


ΕΜΕΙΣ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ...
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ.....

ΟΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ?

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Τι έκανε το γερμανικό κανάλι Das Erste στην Κάρυστο;

Αυτό το γερμανικό κανάλι που ήρθε πρόσφατα στην Κάρυστο τι ακριβώς έκανε; Πολύ με απασχολεί αλλά μάλλον δεν μπορώ να το αντιληφθώ. 
Ας ερωτήσει η αντιπολίτευση τον δήμαρχο της περιοχής μας που έδωσε συνέντευξη στο κανάλι αυτό, τους αντιδημάρχους Μαρία Κιούκη και Νίκο Μανώλη ή τον δημοτικό σύμβουλο Σταμάτη Μαστροδήμα που ήταν παρόντες στη συνέντευξη  μήπως ξεκαθαρίσει το πράγμα γιατί αρκετοί συνδημότες μας, μαζί κι εγώ, έχουμε συγχιστεί.
Τι έκανε λοιπόν αυτό το κανάλι στην Κάρυστο; Προώθησε άραγε τα προβλήματα της νότιας Εύβοιας στην Γερμανία με σκοπό την επίλυσή τους; Συνέβαλε στο να παρουσιαστούν ανάγλυφα τα προβλήματα μήπως και να μας λυπηθούν οι Γερμανοί ώστε να είναι πιο γενναιόδωροι στην παροχή των επομένων δόσεων των δανείων της χώρας μας; Η τουλάχιστον παρουσίασε τις φυσικές καλλονές της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών όπως θα ήταν αναμενόμενο;
Ακουσα με πολλή προσοχή τα ελάχιστα που επέτρεψε το ρεπορτάζ να πει ο δήμαρχος Καρύστου για τα προβλήματα της περιοχής. Το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά μικρό και εστιάζει κυρίως σε πραγματικά απογοητευτικά πλάνα της περιοχής, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που παρουσιάζεται επίσημα στα δελτία τύπου του δήμου Καρύστου και αφορά την συνέντευξη του δημάρχου.
Παραποιούν, εκτός των άλλων, και το όνομα του δημάρχου και τον κάνουν Νικάλαο αντί Νικόλαο. 
Σίγουρα ο τρόπος παρουσίασης του ρεπορτάζ από τους γερμανούς κάθε άλλο παρά κολακευτικός για την Κάρυστο είναι. Παλιοί τοίχοι, ερειπωμένα σημεία της πόλης, κανένα γενικό πλάνο της πόλης, εστίαση κοντινή και κλειστή. Μια πόλη που αναδεικνύεται φτωχική, μίζερη, προβληματική.
Ακόμα κι αν στόχος του ρεπορτάζ ήταν να εστιάσει στα προβλήματα της ανεργίας και της καθυστέρησης των έργων δεν θα έπρεπε υποχρεωτικά να δείξει πόσο όμορφη είναι αυτή η πόλη και πόσο της αξίζει να ξαναβρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης που πρέπει να έχει με τέτοια ιστορία και περιβάλλον; Να δείξει την τουριστική υποδομή της που αξίζει να υποστηριχθεί;
Διερωτώμαι -και αρκετοί άλλοι - τι νόημα έχουν αυτά τα ρεπορτάζ και πόσο ωφελούν τελικά την εικόνα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής; 
Αν αυτό, που δείχνει το ρεπορτάζ, είναι η πανέμορφη Κάρυστος τότε γιατί να έρθει ο επισκέπτης; Για να ψυχοπλακωθεί;


Ολόκληρο το ρεπορτάζ στον σύνδεσμο

http://notios-evoikos.blogspot.gr/2012/09/das-erste.html

και η συνέντευξη του δημάρχου στον σύνδεσμο

http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/314636_mittagsmagazin/11739656_strikter-sparkurs-wieder-proteste-in-griechenland

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Γιατί κάνουν .....τον κινέζο ρωτάει ο Βασίλης Καλαλούγκας

Κι ενώ διαβάζω διάφορα στο Facebook κολλάω στην ανάρτηση του Βασίλη Καλαλούγκα με τίτλο "Μεγαλείο". Γράφει λοιπόν ο Βασίλης και κοινοποιεί σε φίλους και ομάδες της Εύβοιας:

Μεγαλείο !!!
Τελικά έχουν πολύ πλάκα αυτοί εκεί στο Δήμο....ειδικά όταν είναι να πληρώσουν αυτά που χρωστούν. Στοίχημα βάζω κάθε φορά που τους τηλεφωνώ για το τι θα μου πουν. Τόσο προβλέψιμοι είναι ....νομίζουν πώς έχουν να κάνουν με ηλίθιους φορείς ψήφων... 
Κομμένα τιμολόγια από το 2010 και κάνουν τον κινέζο και ο ΦΠΑ.... έχει πληρωθεί από εμένα εδώ και τρία χρόνια εννοείται"

Να υπενθυμίσω ότι ο Βασίλης Καλαλούγκας είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης φωτογράφος, διακεκριμένος στο χώρο του, που τιμά τα Στύρα όπου μένει μόνιμα από επιλογή με τον αδελφό του Μιχάλη, τον Πρόεδρο των Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Στύρων.
Ο Μιχάλης και ο Βασίλης, ιδιαίτερα γνωστοί στην Εύβοια, έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα τα τελευταία 20 χρόνια στην νότια Καρυστία για την καταγραφή και αποτύπωση των περιβαλλοντικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής και την ανάδειξη των Δρακόσπιτων. Το πολύ σημαντικό λεύκωμά τους "τα Σέντια των Δράκων" έχει τιμηθεί και διακριθεί διεθνώς.
Η εξαιρετική συνεργασία που είχαν τόσο με τον πρώην δήμαρχο Ζαχ. Λέκα όσο και μαζί μου τους κατέταξε στους πολύτιμους συνεργάτες που δούλεψαν επί πολλά χρόνια για την σωστή προβολή του δήμου Στυρέων σε εκθέσεις, διοργανώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Αρχαιλογικό Συμπόσιο των Στύρων του 2009, τα Πανευβοϊκά Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών κλπ. 
Διαβάζοντας λοιπόν την ανάρτηση του Βασίλη δεν πιστεύω στα μάτια μου. Ακόμα να πληρωθούν εκείνα τα τελευταία τιμολόγια του Βασίλη που παρέμειναν στις οφειλές του δήμου Στυρέων; Δηλαδή το "μυθώδες" ποσό των 6.500 ευρώ (σύνολο τιμολογίων του 2010) που αντιστοιχεί σε βιντεοσκοπήσεις σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και προμήθεια βιβλίων του δήμου Στυρέων;
Εδώ δηλαδή είναι να τρελλαίνεσαι. Διότι τα ποσά των οφειλών αυτών είναι πολύ μικρά και αντιστοιχούν σε απλή προμήθεια βιβλίων και κάλυψη εκδηλώσεων (το ένα με απόφαση δημάρχου, το άλλο με απόφαση Δημ. Συμβουλίου). Αποκλείεται λοιπόν μέσα στο 2011 να μη βρέθηκαν έστω 3.000 ευρώ να πληρωθούν τα μισά όταν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ καταναλώθηκαν στο Δήμο Καρύστου όπως φαίνεται στη Διαύγεια για καύσιμα (στον αέρα), πάσης φύσεως προμήθειες με απευθείας ανάθεση χωρίς ειδικό προσδιορισμό και χωματουργικά ατέλειωτα και πληρώθηκαν μόνο και επιλεκτικά όσοι είναι αρεστοί στη δημοτική αρχή.
Αλλά το πιο τρελλό είναι ότι ενώ ο δήμαρχος υποσχέθηκε και έφερε στο συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2012 (ειδικά για την πληρωμή αυτού του τιμολογίου) ένα θέμα με τίτλο "ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ " για να πληρωθεί ένα μέρος από τα οφειλόμενα προς τον Βασίλη Καλαλούγκα μέχρι σήμερα πράγματι κάνουν τον ....κινέζο και δεν πληρώνουν την μικρή αυτή οφειλή (που τελικά την υιοθετούν ως δική τους) όπως άλλωστε δεν πληρώνουν και πολλά άλλα του πρώην δήμου Στυρέων, λές και αυτές οι δαπάνες γίνονταν στο σπίτι και στο γάμο της δημάρχου. 
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό στις 18 Ιουλίου 2012 λέει επί λέξει :  
¨Διαθέτουμε πίστωση ύψους 4.000,00 € για την βιντεοσκόπηση Τοπικών Εορτών και
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων καλοκαιριού 2012 της Δ.Ε. Στυρέων σε βάρος του Κ.Α. 00.6443
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του
Δήμου Καρύστου.
ΑΔΑ: Β412ΩΕΦ-ΡΜ0
Εγκρίνουμε την βιντεοσκόπηση Τοπικών Εορτών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
καλοκαιριού 2012 της Δ.Ε. Στυρέων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194 /2012".

Oλο το δημοτικό συμβούλιο ήξερε ΠΟΙΟ και ΤΙ ακριβώς ήταν αυτό το θέμα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν πληρώνεται λοιπόν αφού το "τακτοποίησαν" (σαν να ήταν του 2012) και λένε τώρα του Βασίλη Καλαλούγκα ότι δεν ξέρουν καν πότε και αν θα πληρωθεί; Αφού είχαν αυτή τη φαεινή ιδέα, γιατί δεν την ολοκληρώνουν κιόλας;  Ελλειψη χρημάτων; Μπααααααα
Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες φαεινές ιδέες δεν χρειάζονταν καθόλου. Μόνο οι υπογραφές μου χρειάζονταν αλλά  αυτές μάλλον ντρέπονταν να τις ζητήσουν. Ούτε στον Επίτροπο πάνε αυτά για έλεγχο, ούτε τίποτα. Πληρώνονταν εξαρχής ως οφειλόμενα κανονικά και ας αφήσουν τις δικαιολογίες.....
Σκέφτομαι όμως πώς να πληρωθεί ο Βασίλης Καλαλούγκας αφού, φέτος το καλοκαίρι, προηγήθηκε ο αλλοδαπός που έπρεπε να πάρει 3000 ευρώ για να επισκευάσει ένα τσιμεντένιο άγαλμα στον Μπούρο, (ο θεός να το κάνει άγαλμα και ο θεός να την κάνει δαπάνη αυτή); 
Να τι λέει η απόφαση ανάθεσης στον αλβανό "καλλιτέχνη" που σενιάρισε τον χαλασμένο Κένταυρο στον Μπούρο, που...... αν δεν επισκευαζότανε ο Κένταυρος η Κάρυστος θα βούλιαζε; 
Αναθέτουμε απ΄ ευθείας την εργασία αποκατάστασης μνημείου Μπούρου
( αγάλματος Κενταύρου) που βρίσκεται στην παραλία στον Μπούρο Αετού στον LLAPANJI
NIKO, Γενικές τοποθετήσεις πλακών - τοιχοποιίες-επιχρίσματα, Μαρμάρι Ευβοίας, με
ΑΦΜ 105104794, ΔΟΥ Καρύστου έναντι αμοιβής 3.000,00 ευρώ, περιλαμβανομένου του
ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στην πάρα πάνω μελέτη.
Πώς να πληρωθεί τελικά ο Βασίλης όταν τώρα εκτός του(των) Αλβανού πρέπει να πληρωθούν 5.000 ευρώ για χορτοκοπτικά (σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δημάρχου στη Διαύγεια) που ανάθεμα κι αν τα χρησιμοποιήσει κάποιος στο δήμο και επίσης έχουν να πληρωθούν άλλα 15.000 ευρώ στον κ. Λ. Μπ. (πρόσφατη απόφαση δημάρχου για απευθείας ανάθεση) για να κάνει καθαρισμό και κοπή χόρτων επειδή, λέει, ο δήμος δεν έχει χορτοκοπτικά. Κι όχι μόνο στην Κάρυστο, αλλά σε άλλον ιδιώτη και στο Μαρμάρι όπου υπάρχουν, λέει, αλσύλια και απαιτούνται 7.000 ευρώ για καθαρισμό των χόρτων των αλσυλίων !!!
Είμαστε σοβαροί; Πρώτα δόθηκαν τα 5.000 ευρώ για αγορά χορτοκοπτικών και μετά ανατέθηκε η εργασία κοπής χόρτων στον ιδιώτη επειδή....δεν έχει χορτοκοπτικά ο δήμος!!! Και άλλα πολλά τέτοια. 
Πώς να πληρωθεί ο Βασίλης όταν ο Δήμος κάθε μέρα θέλει τόσα λεφτά για καύσιμα που κανένας δεν ξέρει που πάνε και ούτε βέβαια φροντίζει να βάλει δελτίο κίνησης στα τόσα αυτοκίνητα του δήμου !!! 
Αυτούς Βασίλη μου δεν τους νοιάζει ότι η δημοτική αρχή έχει συνέχεια. 
Δεν τους νοιάζει ούτε ποιός είσαι, ούτε τι σπουδαία δουλειά έχεις κάνει για το δήμο Στυρέων... 
Εχουν να πληρώσουν άλλους -δικούς τους - Βασίλη μου, ατέλειωτους !!! Για κείνους βρίσκουν.
Οσο για κείνους που σου απαντάνε στο τηλέφωνο.....εντολές εκτελούν !!!! 
Αλλά για τέτοια θέματα έχουμε να πούμε πολλάααααα......................

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Οταν η τοπική αυτοδιοίκηση εκτρέπεται σε ύβρεις


Για πρώτη φορά τόσα πολλά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης από τη βόρεια μέχρι τη νότια Εύβοια (Evia Top, Evia Post, Ελεύθερη Φωνή των Πολιτών Ιστιαίας κλπ) αναπαρήγαγαν την είδηση της Karystia Press με τίτλο «Καταγγελία δημότη για ύβρεις και απειλές από το δήμαρχο Καρύστου. Αντε γαμ…ου ρε μ@λ@κ@»,  σχετικά με την απαράδεκτη φραστική επίθεση του δημάρχου Καρύστου Νίκου Μανώλη προς τον τοπικό σύμβουλο Μαρμαρίου Θανάση Γουλανδρή την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 σε καφενείο του Μαρμαρίου όταν ο τοπικός σύμβουλος (της αντιπολίτευσης) μπήκε για να ενημερώσει για πυρκαγιά, όπως ο ίδιος επώνυμα κατήγγειλε.
Περνώντας οι μέρες περιμέναμε κάποια διάψευση της είδησης από πλευράς της δημοτικής αρχής. Όμως το συνήθως λαλίστατο «γραφείο τύπου» (;) του δήμου Καρύστου σιώπησε και άφησε το θέμα να σβήσει πιστεύοντας ασφαλώς ότι νεώτερες ειδήσεις όπως η πρόσφατη συνέντευξη του δημάρχου Καρύστου σε κάποιο γερμανικό κανάλι θα καλύψουν τον απόηχο της απόλυτα παρακμιακής συμπεριφοράς, του «άντε γα…ήσου παλιοκουμούνι», της «Χριστοπαναγίας» και του «θα δεις τι θα σου κάνω» στον τοπικό σύμβουλο Θανάση Γουλανδρή.
Δεν είναι έτσι όμως. Τέτοιες συμπεριφορές από έναν δήμαρχο δεν σβήνουν, δεν ξεχνιούνται και δεν «ντύνονται» με στολή «ευρωπαϊστή» ποτέ. Για παράδειγμα ο ελληνικής καταγωγής Δήμαρχος της πόλης Frais της Γαλλίας που ήρθε το καλοκαίρι στην Κάρυστο, ο πρέσβης της Βενεζουέλας που συναντήθηκε με δημάρχους της Εύβοιας, το γερμανικό κανάλι που ήρθε πρόσφατα στην Κάρυστο, ασφαλώς θα καταδίκαζαν με αποτροπιασμό τέτοιες συμπεριφορές απαξίωσης και προσβολής των πολιτών από πλευράς του πρώτου πολίτη της Καρύστου.
Είναι απόλυτα βέβαιο ότι αν ένα τέτοιο γεγονός καταγγελόταν από τον Τοπικό Σύμβουλο που υπέστη την φραστική επίθεση στα αρμόδια όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τοπική Ενωση Δήμων της Εύβοιας ΤΕΔ, Περιφερειακή Ενωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΔ), Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)) θα υπήρχε κάθετα αρνητική θέση των οργάνων σε  τέτοιες συμπεριφορές ενός δημάρχου.
Όταν βάσει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 86 παράγρ. 1) «ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση της τοπικής ενότητας», με ποιο  τρόπο άραγε εξασφαλίζει την τοπική ενότητα ο δήμαρχος που στέλνει πολίτες «να πάνε να γ….», καθυβρίζει τα θεία και τους αποκαλεί μ@λ@κ@ς ;   
Ασφαλώς ισχύει και για τους δημάρχους το άρθρο 27 του Κώδικα Υπαλλήλων όπου ορίζεται ότι «ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός υπηρεσίας με τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης, να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικουμένους και να μην κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος πολιτών εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων». Αν ο υπάλληλος τιμωρείται πειθαρχικά όταν παραβαίνει τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο δήμαρχος χειροκροτείται όταν καταπατά και εξευτελίζει με το σκιωδέστερο τρόπο τις ίδιες υποχρεώσεις;
Αυτά που για τον απλό δημόσιο υπάλληλο, που πληρώνεται από τους έλληνες πολίτες, είναι αναγκαστική υποχρέωση για να διατηρήσει τη δουλειά του για τον δήμαρχο, που επίσης πληρώνεται από τους έλληνες πολίτες, γίνονται άραγε εισητήριο για την ασυδοσία της εξουσίας του; Ασφαλώς όχι.
Βέβαια για όσους γνωρίζουμε τα τοπικά πράγματα της νότιας Καρυστίας τέτοιες εκφράσεις και φραστικές επιθέσεις του σημερινού δημάρχου Καρύστου προς πολίτες και συμβούλους δεν αποτελούν έκπληξη ούτε πρωτοφανές φαινόμενο. Μόλις στα μέσα Μαϊου 2012 ο Δήμαρχος απευθυνόμενος, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και κατά τη συζήτηση για τη λήψη δανείου του δήμου, προς την πρόεδρο των επαγγελματοβιοτεχνών Καρύστου Μηχανικό Ρόδο Σφυρίδη που απαίτησε να κατατεθούν αναλυτικά οι οφειλές του δήμου Καρύστου προκειμένου να ενημερωθούν οι σύμβουλοι, της είπε μεγαλοφώνως «να πας να πη…χτείς» όπως γράφτηκε και πάλι στα ηλεκτρονικά μέσα (Karystia Press κλπ) χωρίς να διαψευστεί ενώ η κ. Σφυρίδη κατήγγειλε δημόσια ότι ο δήμαρχος «στρουγγοποιεί» το δημοτικό συμβούλιο.
Να μην ξεχνάμε την απαξιωτική συμπεριφορά του δημάρχου Καρύστου προς την πρώτη δημοτική σύμβουλο Καρύστου και αντιδήμαρχό του κ. Τούρλα που την «απέλυσε στον αέρα» τον Δεκέμβριο σβήνοντας με μια φράση την προσφορά και το έργο της, αναίτια, αψυχολόγητα και προκλητικά.
Οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο δήμαρχος Καρύστου, όπως πολλοί γνωρίζουν, για την γράφουσα το κείμενο αυτό αποτελούν πλέον παλιό ανέκδοτο οπότε κανείς δεν ασχολείται.
Όμως ο εκνευρισμός, η ένταση, ο θυμός, η έλλειψη ψυχραιμίας και νηφαλιότητας, η κόπωση ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ποτέ και πουθενά τέτοιες εκφράσεις στο στόμα ενός δημάρχου για πολίτες ή συμβούλους όπως στην περίπτωση που κατήγγειλε ο Θανάσης Γουλανδρής την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου. 
Αν ο δήμαρχος που είναι ο πρώτος πολίτης μιας περιοχής εκτρέπεται έτσι και καθυβρίζει ανεξέλεγκτα τα θεία, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα πολιτών και συμβούλων, αν βωμολοχεί χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις, αν δεν σέβεται πρώτος τα όρια που επιβάλλει η δεοντολογία και η κοινωνική συμπεριφορά ενός δημόσιου λειτουργού, τότε οι υπάλληλοι του δήμου με το φόρτο εργασίας τους τι πρέπει να κάνουν; Μήπως να πλακώνουν τους δημότες στο ξύλο όταν εκνευρίζονται και να τους πετάνε από τις σκάλες του δημαρχείου εκσφενδονίζοντας στο κεφάλι τους ντοσιέ και καρέκλες;
Αν ο δήμαρχος ξεπερνάει απαράδεκτα τα όρια της κοινωνικής συμπεριφοράς του μέσου ανθρώπου απευθυνόμενος σε δημότες και συμβούλους που πάνε να τον ενημερώσουν για πυρκαγιά, τότε οι μαθητές της περιοχής αυτής τι εντύπωση σχηματίζουν  όταν μόλις πριν λίγες μέρες ο δήμαρχος αυτός τους απήυθυνε ευχές για την επιτυχία τους στο Πανεπιστήμιο, ή τον επισκέπτονται για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος;
Αν ένας δήμαρχος βρίζει έτσι έχει άραγε σκεφτεί πώς αντιδρούν σε τέτοια πράγματα οι δημότες του; Όχι αυτοί οι ελάχιστοι που μπορεί να χειροκροτούν την «πολιτική μαγκιά» της εμπάθειας αλλά η μεγάλη πλειοψηφία που θέλουν να βλέπουν τον δήμαρχο πρότυπο συμπεριφοράς και κοινωνικότητας; Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που σιωπούν αλλά κρίνουν, που δεν εξαγοράζονται την τελευταία στιγμή και που δεν τους αρκεί το ψιλορουσφετάκι και το αγροτικό δρομάκι….. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των πολιτών που τελικά καθορίζουν τις εξελίξεις.
Ποιόν πείθει ένας δήμαρχος που όχι απλώς χυδαιολογεί αλλά αποκαλεί έναν δημότη «παλιοκουμούνι» κάτι που – εκτός της καταδικαστέας μισαλοδοξίας που γεννά-  παραπέμπει σε εποχές όπου ο χωροφύλακας, φόβος και τρόμος του πολίτη, φακέλωνε τους δυστυχείς πολίτες ή τους έστελνε εξορία; Σε ποια εποχή άραγε ζει ο δημόσιος αυτός λειτουργός που εκφράζεται έτσι; 
Το πιο τρελλό απ’ όλα όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος τοπικός σύμβουλος μπήκε στο καφενείο που βρισκόταν ο δήμαρχος να ενημερώσει για φωτιά. Αντί να τον ευχαριστήσει ο δήμαρχος τον «έστειλε» κιόλας, όπως καταγγέλει ο σύμβουλος. Οσο για την συμπεριφορά σωματοφύλακα του δημοτικού συμβούλου που ήταν μαζί με τον δήμαρχο, όπως αναφέρεται, είναι αχαρακτήριστη…
Ο Δήμαρχος και μάλιστα ο δήμαρχος στον Καλλικράτη δεν είναι μπορεί να είναι Σερίφης στο Φαρ Ουέστ. Δεν μπορεί να είναι ο τύπος «το Χ….τό σας, την Πα….γία σας», δεν είναι ο μάγκας «άντε γα….ήσου», δεν είναι ο τύπος «θα δεις τι θα σου κάνω». Δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να είναι ο άνθρωπος που αποκαλεί «π…» γυναίκες πολιτικές του αντιπάλους ή διαφωνούσες.
Πρέπει να είναι ο άνθρωπος που διακρίνεται για την παιδεία και τη μόρφωσή του, τη δυνατότητα επικοινωνίας του, το ανοιχτό πνεύμα του, τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του, το σεβασμό του στη δημοκρατία και το διάλογο, την ίση μεταχείρηση όλων των πολιτών, είτε τον ψήφισαν είτε όχι.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα όποια λάθη και τα προβλήματά της είναι ο κατεξοχήν χώρος ελεύθερου διαλόγου και συνεργασιών για την άσκηση της καθημερινής εξουσίας. Είναι χώρος συγκρούσεων αλλά για το κοινό καλό και σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να μεταβληθεί σε «αρένα» ή ακόμα χειρότερα σε  «μαντρί» συγκέντρωσης των κολλητών μας και «σφαγείο» των αντιπάλων μας.
Είναι χαμένες από χέρι τέτοιες συμπεριφορές και όταν μάλιστα επαναλαμβάνονται και γίνονται καθημερινές πρακτικές απαξίωσης του δημοτικού συμβουλίου, των διαδικασιών και του σεβασμού προς τους πολίτες.
Δεν ξέρω αν και πώς οι σύμβουλοι του δημάρχου Καρύστου αποδέχονται τέτοιες καταδικαστέες συμπεριφορές που απαξιώνουν εντελώς το θεσμό του δημάρχου και συλλήβδην την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία αυτών των συμβούλων αντιδρά συνειδησιακά και αξιοκρατικά σε τέτοιες συμπεριφορές σεβόμενοι το ρόλο τους ως εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Αν κάποιοι αποδέχονται τέτοιες συμπεριφορές σημαίνει ότι δεν έχουν συναίσθηση ούτε της αποστολής τους ως δημοτικών συμβούλων ούτε της βαθειάς αποστροφής του κόσμου σε τέτοια φαινόμενα διχασμού, οπισθοδρομισμού και ευτελισμού του επιπέδου της δημόσιας ζωής.
Η παραίτηση πρόσφατα του Γιάννη Νικολή από την παράταξη του δημάρχου Καρύστου για λόγους ηθικής και αξιοπρέπειας «της δικής μου και των άλλων που μας έφεραν εδώ» όπως χαρακτηριστικά έγραψε, γίνεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.
Οποιος δεν έχει μάθει να σέβεται τους άλλους δεν κερδίζει ποτέ τον σεβασμό τους. Κι αν λάμψει στο στερέωμα κάποια στιγμή η εικόνα του θαμπώνει πολύ γρήγορα !!!


Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Χρόνια πολλά με σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη


Χρόνια πολλά στις Σοφούλες,
στις Πίστεις, τις Ελπίδες και τις Αγάπες


με υγεία, χαρά και πρόοδο !!!

και μην ξεχνούν ότι ...
η σοφία του νου και της ψυχής 
κατακτάται μόνο με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη ! 


Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Το βάφει το μαλλί;

Το βάφεις το μαλλί πουλάκι μου;
Τς....τς...τς...... αηδία !!!

Κι εγώ που νόμιζα ότι αυτό το χρυσαφί ακαζού - κομοδινί
είναι το φυσικό σου..... 
Τς ...τς.....τς......απελπισία !!!

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Η απάντηση για την τσάπα.....

Οποιος έχει απορία τι έκανε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 η τσάπα του πρώην δήμου Στυρέων και νυν δήμου Καρύστου στα χωράφια μεταξύ Ζάρκων και Αλμυροποτάμου να διαβάσει την απάντηση που δίνει η Ελεύθερη Αποψη Γνώμη στο blog της. 
Μπορείτε να τη διαβάσετε στον σύνδεσμο Διάβασα μια ανάρτηση της πρώην δημάρχου Στυρέων στο FB και πραγματικά έμεινα έκπληκτος!!
Κυρία Μούτσου είσθε έξυπνη γυναίκα, αλλά η ....
ερώτηση σίγουρα δεν αφορά τους έξυπνους!!
Τι να σας απαντήσουν  δηλαδή; Να σας πούνε πως πήγε να μαζέψει αγριολούλουδα ή πως έπαιζε το ρόλο του κακού λύκου και έψαχνε την  κοκκινοσκουφίτσα;;;;;
Κυρία Μούτσου η τσάπα πήγαινε στην δουλειά της. Τα χωράφια βρέθηκαν στο δρόμο της!!!

Τι έκανε η τσάπα του Δήμου χτες στα χωράφια;

Δημότες με ενημέρωσαν (και όχι μόνο εμένα) ότι χτες Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί και για αρκετές ώρες η τσάπα (ελαστικοφόρος φορτωτής JCB) του πρώην δήμου Στυρέων και νυν δήμου Καρύστου με οδηγό μόνιμο υπάλληλο του δήμου έκοβε και μετέφερε ελιές από ιδιοκτησίες μεταξύ Αλμυροποτάμου και Ζάρκων.
Δεν είναι η πρώτη φορά λένε στην περιοχή.
Οι συζητήσεις για το θέμα δίνουν και παίρνουν στον κόσμο.
Αποκλείεται, είπα.
Αποκλείεται....αλλά η αρμόδια αντιδήμαρχος Παγώνα Τζαβάρα ας ελέγξει την καταγγελία γιατί ποιός πληρώνει τα πετρέλαια, αν αληθεύει η καταγγελία ότι η τσάπα του δήμου εκτελεί ιδιωτικές (?) δουλειές;
Και όχι μόνο τα πετρέλαια, αλλά και τη συντήρηση - επισκευές - ελαστικά του μηχανήματος για τέτοιες μη υπηρεσιακές εργασίες;
Και πώς πήγε -αν πήγε- ο υπάλληλος για τέτοιες δουλειές σε ώρα εργασίας και με μηχάνημα του δήμου;
Σαν δημότης κι εγώ ρωτάω και οι αρμόδιοι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, σύμβουλοι ας απαντήσουν.
Ο κόσμος βλέπει, απορεί και θυμώνει.....

Αναμνηστική φωτογραφία την ημέρα που έφτασε ο νέος φορτωτής στο δήμο. Διακρίνονται οι υπάλληλοι : Χρήστος Τοτός, Ζωή Χουλιαρά, Κυριάκος Ζούρας, Χριστίνα Γκεμίση, Βαγγέλης Αλούκος,
ο σύμβουλος Στράτης Μεντάκης και η δήμαρχος Στυρέων.


Αυτός ο υπερσύγχρονος ελαστικοφόρος φορτωτής JCB αγοράστηκε (και εξοφλήθηκε) από τον Δήμο Στυρέων (2008-9) και κόστισε 120.000 ευρώ συνολικά. Διαθέτει σφυρί, μικρό και μεγάλο κουβά για υδραυλικές και οδοποιητικές εργασίες, εκβραχισμό κλπ. 
Ηταν δική μου πρόταση να αγοραστεί και έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί δημαρχίας μου. Δικαιούμαι λοιπόν και οφείλω να ενδιαφέρομαι και να ρωτάω ......
Ενα καινούργιο και πολύ χρήσιμο μηχάνημα έργου -δημόσια περιουσία - που σήμερα βρίσκεται σε κακή κατάσταση από την ...κακομεταχείρηση αφού από το 2011 όποιος θέλει το βουτάει και κάνει διάφορα..... 


Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Κρίσιμη ώρα για τις σχεδιαζόμενες ιχθυοκαλλιέργειες στον Νότιο Ευβοϊκό

Επειδή το θέμα της σχεδιαζόμενης ΠΟΑΥ (Περιοχή Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργιών) νοτίου Ευβοϊκού το παρακολουθώ από κοντά ενημερώθηκα από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ότι προκηρύχθηκε δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ευβοϊκός Τύπος" στις 3 Αυγούστου 2012 και προσκαλούσε το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά τις απόψεις του προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ μέσα σε προσθεσία 30 ημερών σχετικά με το θέμα αυτό.
Σύμφωνα με την προκήρυξη αυτή (που βρήκα με επίσκεψή μου στην εφημερίδα Ευβοϊκός Τύπος στις 5/9/2012) η προθεσμία διαβούλευσης έληγε στις 3 Σεπτεμβρίου 2012.
Να υπενθυμίσουμε ότι η σχεδιαζόμενη ΠΟΑΥ αφορά ολόκληρο τον νότιο Ευβοϊκό (Κόλποι Αλιβερίου, Πόρτο Μπούφαλο, Αλμυροπόταμος, Νέα Στύρα, Νημποριό, Πόρτο Λάφια, Φηγιάς, Μαρμάρι, Κάρυστος) σε σημεία που θα κριθούν κατάλληλα.
Ο Δήμος Καρύστου δεν συμμετείχε στη διαβούλευση αυτή που προκήρυξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν εξέφρασε άποψη παρότι το θέμα τον αφορά άμεσα διότι είναι σε περιοχές αρμοδιότητάς του και παρότι το 2011 υπήρξαν έντονες κινητοποιήσεις κατοίκων και Δημοτικού Συμβουλίου κατά της σχεδιαζόμενης ΠΟΑΥ.


Ο λόγος που δεν συμμετείχε στη διαβούλευση όπως ισχυρίστηκε ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στις 5/9/2012 κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης του θέματος  μετά από ερώτημα της κ. Τούρλα είναι ότι το Υπουργείο δεν ενημέρωσε τον Δήμο.
Αν δεχτούμε την δικαιολογία αυτή και με δεδομένο ότι ο Δήμος έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης της ΠΟΑΥ στο ΣτΕ τότε προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτηματικά :
1. Αφού ο Δήμος έδειξε τόσο πρωτοφανές και ζωηρό ενδιαφέρον για την υπόθεση χωροθέτησης λιμανιού στη θέση Κόλλια για ιδιωτική επιχείρηση (Λατομεία Νότιας Εύβοιας Α.Ε.) και έστειλε μάλιστα ο Δήμαρχος ένα εξαιρετικά επείγον φάξ στις 20 Αυγούστου (και ενώ η διαβούλευση ήταν ανοιχτή) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαιτώντας να ληφθεί υπόψη η σύμφωνη γνώμη του για την ιδιωτική επιχείρηση αυτή, δεν μπορούσε να πληροφορηθεί τα περί διαβούλευσης για την σχεδιαζόμενη ΠΟΑΥ;
Την απάντηση του ΥΠΕΚΑ προς τον δήμαρχο Καρύστου που ορίζει μεταξύ άλλων ότι περιοχή της ΠΟΑΥ θεωρείται ολόκληρος ο νότιος Ευβοϊκός την έχω στα χέρια μου (α.π. ΥΠΕΚΑ 41128 27.8.12). 
2. Δεν έχει άραγε οριστεί αρμόδιος υπάλληλος (μηχανικός ή άλλος) που να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα αυτό; Το έχουν αφήσει στην τύχη του; Οι τρεις ειδικοί σύμβουλοι του δημάρχου τι κάνουν; Δεν παρακολουθούν τις εφημερίδες της Εύβοιας για να πληροφορηθούν την προκήρυξη της διαβούλευσης;
Μάλλον πάλι έχουν εφησυχάσει και έχουν παραπέμψει το θέμα στις "καλένδες" θεωρώντας ότι αφού υπάρχει το παλιό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου όλα είναι καλά. Δυστυχώς τίποτα δεν είναι καλό όμως σε αυτή την υπόθεση και το Υπουργείο και οι επενδυτές και ο φορέας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ  Α.Ε.) που έχει συσταθεί και είναι εταίρος και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μόνο να κάνουν τη δουλειά τους θέλουν.
Για να μη θεωρηθεί λοιπόν ότι άλλα λέγονται πάνω και άλλα κάτω από το τραπέζι και να μην κατηγορηθούν άδικα κάποιοι ότι παίρνουν "μετοχές" στις σχεδιαζόμενες ιχθυοκαλλιέργειες  που θα καταστρέψουν την τουριστική δραστηριότητα του τόπου μας, ας φροντίσουν στο Δήμο Καρύστου να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να συγκαλέσουν το δημοτικό συμβούλιο Καρύστου, να επικαιροποιήσουν το ψήφισμα του 2011 και να διατρανώσουν προς κάθε κατεύθυνση ότι οι εγκαταστάσεις νέων ιχθυοτροφείων στην περιοχή δεν είναι αποδεκτές και ο αγώνας για την προστασία της περιοχής από βλαπτικές του τουρισμού δραστηριότητες θα κλιμακωθεί. 
Το ότι έχασαν την διαβούλευση τους χρεώνεται. Ας φροντίσουν να  κάνουν τώρα ότι δεν έκαναν.
Και επ' ευκαιρία, να δηλώσει ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο αν οι λειτουργούσες επιχειρήσεις ιχθυοτροφείων στο Πόρτο Λάφια αλλά και τα λατομεία στο Μεγάλο Βουνό Αλμυροποτάμου  αν καταβάλλουν τα νόμιμα προς το δήμο και πόσα είναι αυτά με τα διπλότυπα είσπραξης του Δήμου  για να ξέρουμε όλοι πόσα εισπράτει ο δήμος από αυτές τις δραστηριότητες.
Οσο για το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτήσει τι χρήσεις επιθυμεί να γίνουν στον νότιο Ευβοϊκό και να προσδιορίσει με ακρίβεια τις θέσεις που ενδεχομένως να επιτραπούν τέτοιες δραστηριότητες, μόνο μετά από ανοιχτή διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες της περιοχής.


Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Προκάτ στο νεοκλασσικό ;

Δημαρχείο Καρύστου όψη από τη θάλασσα

Ζωηρές αντιδράσεις προκάλεσε η προσπάθεια να τοποθετηθεί μια προκάτ αίθουσα στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Καρύστου το οποίο, σημειωτέον, είναι ένα από τα ωραιότερα δημόσια νεοκλασσικά κτίρια της Εύβοιας.
Οι αντιδράσεις μάλιστα έφτασαν στο σημείο να σταματήσουν οποιαδήποτε εργασία και λίγο έλειψε να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, όπως μου είπαν. Τελικά η τοποθέτηση δεν έγινε.
Το ποιός έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί η προκάτ αίθουσα δεν είναι ξεκάθαρο και προσωπικά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ολοι οι αρμόδιοι εκεί είναι συνυπεύθυνοι λίγο ή πολύ, αφού κανείς δεν εμπόδισε αυτή τη διαδικασία που - αν τελικά εφαρμοζόταν - θα ήταν 1) παράνομη πολεοδομικά και 2) θα εστερείτο στοιχειώδους καλαισθησίας και σεβασμού στο νεοκλασσικό κόσμημα που λέγεται δημαρχείο Καρύστου.
Καμμιά παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει στο κτίριο αυτό ει μη μόνο με μελέτη και σχετικές εγκρίσεις.
Καλύτερα λοιπόν να μη θυμηθούμε τις "παρεμβάσεις" των πρώτων μηνών του 2011 που έκανε η δημοτική αρχή για να "φρεσκάρει" το Δημαρχείο Καρύστου.  
Αν δεν το γνωρίζουν οι αρμόδιοι ας δούμε τι γράφει ο οδηγός Evia Guide για την Κάρυστο. Το μεταφέρω αυτούσιο.
"Η Κάρυστος αποτελεί αστικό κέντρο της νότιας Εύβοιας και τη νοτιότερη πόλη του νησιού. Απέχει οδικώς 120 χλμ. από την Χαλκίδα και μόλις 1 ώρα με το πλοίο από Ραφήνα διαμέσου της πόλης του Μαρμαρίου.  Πόλη με μοντέρνο ρυμοτομικό σχέδιο, πλατείες και δημόσια νεοκλασικά κτίρια. "
Σκέπτομαι ότι αν ένας Δήμος προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημά του προχωρώντας σε  πολεοδομική παράβαση τότε τι να κάνει ο απλός δημότης που θέλει να βγάλει "στη ζούλα" μια βεράντα, ένα στέγαστρο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό; 
Την αδιαφορία τους όμως για τα δημόσια νεοκλασσικά κτίρια την έχουν αποδείξει περίτρανα στο δημόσιο διόρωφο νεοκλασσικό (και μάλιστα πέτρινο) κτίριο που αγοράσαμε το 2007 στα Στύρα και το παραδώσαμε στη νέα δημοτική αρχή με εγκεκριμένες μελέτες και πολεοδομική άδεια δόμησης για Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο και μέχρι σήμερα ούτε την πόρτα δεν σκέφτηκαν να επισκευάσουν για να μην μπαίνουν μέσα ζώα και διάφοροι για τις "ανάγκες" τους στην πλατεία των Στύρων. Και παρότι τους το επεσήμανα με ανοιχτή και δημόσια επιστολή στο διαδίκτυο, δεν φαίνεται να τους απασχολεί καθόλου ότι το κτίριο καταρρέει από εγκατάλειψη ενώ είναι δημόσια περιουσία για την οποία είναι υπεύθυνοι.
Εύλογα όμως δημιουργείται η απορία. Πώς οι σύμβουλοι Καρύστου και μάλιστα οι "γέννημα θρέμμα" θα έβλεπαν ένα προκάτ μέσα την αυλή του νεοκλασσικού δημαρχείου Καρύστου;
Τα προβλήματα χώρου για την στέγαση των υπηρεσιών ας τα σκέφτονταν νωρίτερα οι αρμόδιοι αφού ήδη έχουν μετατρέψει την αίθουσα δημοτικού συμβουλίου σε γραφείο και το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει εκτός έδρας. Αλήθεια τι λέει η Περιφέρεια που ακόμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο εκτός έδρας του Δήμου; Γιατί αυτό το μείζον ζήτημα παραμένει σε απαράδεκτη εκκρεμότητα;
Απορώ μάλιστα, η αντιπολίτευση και εκ της συμπολίτευσης όσοι γνωρίζουν τους νόμους, πώς το ανέχονται ακόμα; Ολο και κάποιος θα ασχοληθεί βέβαια .....
Και μη μου πει κανείς τη γνωστή καραμέλλα "δεν έχουμε λεφτά" γιατί.........
Για να δίνουμε π.χ. 3.000 ευρώ για να "επισκευαστεί" ένα (ο θεός να το κάνει) "άγαλμα" από τσιμέντο στον Μπούρο και (μάλιστα σε αλλοδαπούς εργολάβους με απόφαση δημάρχου) έχουμε λεφτά ενώ... για να νοικιάσουμε στοιχειωδώς μια ή δύο αίθουσες για να στεγάσουμε ευπρεπώς τους υπαλλήλους που είναι ο ένας στο κεφάλι του άλλου και το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει εντός έδρας του δήμου.... δεν έχουμε λεφτά !!!
Κι αν πάλι δεν έχουμε ......ε ... ας κόψουμε λίγο τα καύσιμα .... Κουβέιτ και Μπαχρέιν το κάναμε εκεί κάτω !!!!!!


Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Τα ...νούμερα

Στην αυτοδιοίκηση βλέπεις συνήθως γυναίκες σοβαρές που, αν μη τι άλλο, ξέρουν τουλάχιστον πώς να σταθούν και τι να φορέσουν όταν πάνε σε μια σημαντική συνεδρίαση.
Δυστυχώς όμως κάποιες, καινούργιες, άπειρες και μάλλον ...ματαιόδοξες γίνονται αντικείμενο αρνητικών σχολίων όταν εμφανίζονται σαν να πάνε για διασκέδαση σε μπαράκι με στενά, κολλητά, εξώπλατα κι ότι άλλο εξω.... βρούνε μπροστά τους....


Εκτός κι αν κάνουν επίδειξη, οπότε το ζητούμενό τους δεν είναι να προβάλλουν τις απόψεις τους για τα προβλήματα αλλά τα ......κάλλη τους (όποιες έχουν βέβαια)....
Η, εκτός αν κάποιοι δήμαρχοι, γνωστοί για τις συνεχείς αποτυχίες τους, έχουν δώσει τέτοιες εντολές για να χαίρεται το μάτι των δημοτών....και να ξεχνάει την πίκρα από την αδράνεια και τη κακομοιριά των δήμων.....γενικώς και ειδικώς.

Κορίτσια, το ξέρουμε ότι κάποιες γυναίκες που δεν έχουν άλλα τυπικά προσόντα (μόρφωση, προϋπηρεσία, βιογραφικό κλπ) μόλις πιάσουν μια σταλίτσα εξουσία τρελλαίνονται και προσπαθούν να επιβληθούν με τα κλασσικά θηλυκά όπλα αλλά...... τέλος πάντων σοβαρευτείτε γιατί γίνεστε ....... νούμερα !!!!!!!!!

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Αδειάζουμε το ένα δίκτυο ύδρευσης για να γεμίσουμε τα άλλα.

Μωρέ μπράβο πατέντα που την έχουν βρει στο δήμο Καρύστου !!!
Επειδή δεν έχουν νερό οι Ραπταίοι, το Δήλισο, η Λιμιώνα και όπου αλλού φροντίζουν καθημερινά, κυριολεκτικά καθημερινά, να αδειάζουν το δίκτυο του πάνω Αλμυροποτάμου και αφήνουν τους κατοίκους χωρίς νερό για να γεμίσει η 10τονη υδροφόρα του δήμου και να μεταφέρουν νερό στις δεξαμενές των χωριών αυτών.
Ασφαλώς όλες οι δεξαμενές πρέπει να έχουν νερό για την υδροδότησή των κατοίκων αλλά δεν μπορεί να παίρνουν συνεχώς από το δίκτυο ενός μόνο χωριού και να μένουν τα σπίτια εκεί χωρίς νερό ή να μειώνεται δραματικά η πίεση κάθε μέρα. Πάνε να λύσουν ένα πρόβλημα και δημιουργούν ένα άλλο μεγαλύτερο.
Σήμερα Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου ο πάνω Αλμυροπόταμος είχε ακόμα μια φορά πρόβλημα υδροδότησης και οι κάτοικοι του χωριού εξαγριωμένοι από την συνεχή μείωση της πίεσης του νερού που είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο και το άδειασμα της δεξαμενής που τροφοδοτεί το χωριό διαπληκτίστηκαν σοβαρά με τον οδηγό που είχε πάρει εντολή να μεταφέρει νερό από τον Αλμυροπόταμο κάπου αλλού.
Και το δικό μου σπίτι δεν είχε νερό, δεν θεώρησα όμως απαραίτητο να βγώ κι εγώ να ξεφωνίζω με τους άλλους γιατί ο οδηγός απλά εντολές εκτελούσε και τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος, αφού όπως είπε έτσι τον διέταξε ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Παλυβός και ο δήμαρχος;
Δεν ξέρω αν ο δημοτικός σύμβουλος και ανηψιός του δημάρχου Γ. Παλυβός και ο δήμαρχος γνωρίζουν ότι εκτός από τον πυροσβεστικό κρουνό στην πλατεία Αλμυροποτάμου φροντίσαμε να βάλουμε σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα άλλους 26 νέους κρουνούς τα προηγούμενα χρόνια και είναι όλοι σε καίρια σημεία και πάνω στους κεντρικούς δρόμους για την εξυπηρέτηση της υδροφόρας και των πυροσβεστικών οχημάτων και μπορεί να γεμίζει εκ περιτροπής και με άνεση παντού.
Αλλά τι να πεις όταν αυτοί οι εγκέφαλοι που έκαναν το "περίφημο" και "νομιμότατο" έργο ύδρευσης των Τσακαίων δεν φρόντισαν να βάλουν έναν "έρημο" κρουνό στο αντλιοστάσιο του Δηλίσου για να παίρνει νερό η υδροφόρα κατευθείαν από κει για το Δήλισο όταν δεν έχει νερό η περιοχή αλλά πρέπει να πηγαίνει τόσους τόνους όχημα στους Τσακαίους με κλίση δρόμου άνω του 20% ένα δρομολόγιο 5 χιλιόμετρα πίσω - μπρος για να γεμίσει νερό και να το πάει πίσω ....στο Δήλισο;
Αλλά για το τρελλό ταξίδι του νερού Δήλισο - Τσακαίοι θα μιλήσουμε αναλυτικά και θα γελάσει κάθε πικραμένος.
Προς το παρόν πέρα δώθε η υδροφόρα λοιπόν στον Αλμυροπόταμο και δρομολόγια ...στο γάμο του καραγκιόζη αφού, απ΄ ότι φαίνεται,  μόνο o Αλμυροπόταμοs βρίσκεται πρόχειρος να θεραπεύσει "πάσα νόσο και (άντε μη πω)......" αδειάζοντας καθημερινά το δίκτυό του;
Και για να μην ξεχνιόμαστε, αν δεν είχαν κι αυτή την υδροφόρα, που δώρισε η Εθνική Τράπεζα στο δήμο Στυρέων, θα έβλεπα τη μαγκιά τους μερικών μερικών....