Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Στοίχειωσαν ...τα στοιχεία !


Στοίχειωσαν, όπως φαίνεται, εδώ και τρεις μήνες, τα οικονομικά στοιχεία που ζήτησα με επιστολή μου από τον Δήμο Καρύστου και αφορούν τόσο τον πρώην Δήμο Στυρέων όσο και την Απογραφή - Ισολογισμό Εναρξης του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν  γίνει, αντίθετα από τις υπουργικές εγκυκλίους για ολοκλήρωσή τους μέχρι τον Μάιο του 2011.
Είναι προφανές από τις πρόσφατες εξελίξεις στο δημοτικό συμβούλιο ότι υπάρχει μια γενικευμένη δυσχερής κατάσταση στο Δήμο Καρύστου. 
Η επιστολή που κατέθεσα ως πρώην δήμαρχος Στυρέων - και συνεπώς έχουσα άμεσο έννομο συμφέρον - προς τον δήμο Καρύστου στις 17/2/2012 (αριθμ. πρωτ. 2267) προς τον Δήμαρχο με κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Υπηρεσία (κ. Αραπάκη, κ. Παλαμίδης) έχει μείνει μέχρι σήμερα, τρεις και πλέον μήνες μετά, αναπάντητη. 
Με αφορμή την -για πολλοστή φορά - προσπάθεια ψήφισης του προϋπολογισμού και του δανείου που ζητά ο δήμος Καρύστου την Παρασκευή 25/5/2012 από το δημοτικό συμβούλιο, επανέρχεται και το αίτημα χορήγησης στοιχείων τα οποία εκθέτω παρακάτω.
Είναι γνωστόν ότι οι επανειλημμένες διορθώσεις, τροποποιήσεις, ακυρώσεις του προϋπολογισμού του 2012 και η μεγάλη ασάφεια των οφειλών παρελθόντων ετών για την εξόφληση των οποίων ο δήμος Καρύστου ζητά να συνομολογήσει δάνειο 1.500.000 ευρώ προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του είναι το μείζον θέμα που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου τους τελευταίους μήνες και έχει προκαλέσει σοβαρές ενδοπαραταξιακές τριβές στην διοικούσα παράταξη αλλά και γενικότερη ανησυχία.
Το κυριότερο όλων όμως είναι ότι ο Δήμος Καρύστου προσπαθεί "να δει φως στο τούνελ" χωρίς να έχει προχωρήσει καν στις υποχρεωτικές διαδικασίες που όρισαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών για την εξυγίανση των δήμων. 
Δηλαδή ενώ δεν έχει καν ξεκινήσει μέχρι σήμερα την υποχρεωτική εκ του νόμου Απογραφή και τον Ισολογισμό Εναρξης που έχουν ολοκληρωθεί σε όλους τους άλλους καλλικρατικούς Δήμους, θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια σε σοβαρές οικονομικές πράξεις που θα δεσμεύσουν το μέλλον του με υψηλά (συσσωρευτικά με τα ήδη υπάρχοντα δάνεια) τοκοχρεωλύσια. Το γεγονός αυτό και μόνο κλονίζει τη νομιμότητα των διαδικασιών και εγκυμονεί κινδύνους για την περαιτέρω συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του δήμου.
Το δάνειο αυτό καθεαυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιόταν  για την αποπληρωμή απολύτως συγκεκριμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τις οποίες θα ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο. Παράλληλα όμως  η διοίκηση του δήμου θα φρόντιζε για τoν σωστό συντονισμό των νέων δαπανών δηλαδή τη συμμόρφωση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου με τις σημερινές οικονομικές επιταγές του νόμου και κυρίως την αλλαγή νοοτροπίας στην ιεράρχηση και στον τρόπο διαχείρησης των δαπανών.
Δυστυχώς τα συνεχόμενα μικροέργα (κυρίως χωματουργικά) εκτός τεχνικού προγράμματος, οι αυξημένες δαπάνες σε καύσιμα, ελαστικά, συντηρήσεις οχημάτων (τηρούνται τα βιβλία κίνησης οχημάτων άραγε;), οι απευθείας αναθέσεις προμηθειών χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία (π.χ.  οικοδομικά υλικά κλπ) αποτελούν καθημερινή πρακτική και επιβαρύνουν συνεχώς τον δήμο που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια πρόβλημα με την "ταυτοποίηση" των δαπανών του και την αποπληρωμή τους. Τα προβλήματα αυτά ήδη άρχισαν να διαφαίνονται στον προϋπολογισμό (π.χ. έλλειμα 240.000 ευρώ στην υπηρεσία ύδρευσης από έργα που έγιναν χωρίς προγραμματισμό το 2011 κλπ) και υποχρεώνουν σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις διογκώνοντας το πρόβλημα.
Το αν θα δοθούν ή όχι τελικά σε μένα τα οικονομικά στοιχεία που ζήτησα δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου. Υπάρχει και η Περιφέρεια, υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία για την διεκδίκησή τους γιατί η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και δεν μπορεί να κάνει ότι "της καπνίσει" κατά το κοινώς λεγόμενο.
Αυτό που προέχει όμως επί της ουσίας είναι να δοθούν σαφείς απαντήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για το "ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ" αυτό το δάνειο του 1.500.000 ευρώ αναλυτικά και με συγκεκριμένα στοιχεία.
Στην λίστα των οφειλών που δόθηκε τελικά, μετά από ισχυρές πιέσεις της αντιπολίτευσης, στους δημοτικούς συμβούλους προς ενημέρωση δεν υπάρχουν χωματουργικά έργα και πολλά άλλα που ήδη έχουν γίνει. Αυτά θα πληρωθούν με τιμολόγια κομμένα το 2012 ενώ έγιναν το 2011; Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εγκρίνει τέτοιες δαπάνες; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι εκ προοιμίου βέβαιο ότι θα υπάρξει πρόβλημα αποπληρωμής των δαπανών ακόμα και αν συναφθεί το δάνειο που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31.12.2011.
Το τι ακριβώς συμβαίνει με τις οφειλές των πρώην δήμων έχει γίνει πλέον αντιληπτό σε όλους. Τα δάνεια είναι σαφή, οι υποχρεώσεις επίσης. Κάθε προσπάθεια περαιτέρω συσκότισης ή παραπληροφόρησης επί του θέματος πέφτει στο κενό. Αλλωστε επίκειται και ο τακτικός Ισολογισμός του 2011 όπου θα υπάρχει εικόνα.
Στο έγγραφο 37/6-4-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Εξέταση αιτήματος δήμου Καρύστου για έλεγχο του υποβληθέντος Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης .." αναφέρεται ότι οι Δήμοι που θα δανειοδοτηθούν πρέπει να τηρούν πιστά το Μητρώο Δεσμεύσεων και να έχουν συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης εγκεκριμένο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναλύονται όλες οι οικονομικές παράμετροι του Δήμου (στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις από δάνεια, λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες οφειλές, εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, καταπτώσεις εγγυήσεων, πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού 2011 με απολογιστικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία νομικών προσώπων, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, προσδιορισμοί αναπτυξιακών στόχων, προτάσεις βελτίωσης κλπ).
Ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης που παρουσίασε ο Δήμος στην Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών;
Ποια είναι τα απολογιστικά στοιχεία όταν οι απολογιστικοί πίνακες του Δ' Τριμήνου του 2011 και του Α' Τριμήνου του 2012 δεν έχουν ακόμα συνταχθεί; Πώς ενημερώνεται η βάση του Υπουργείου Οικονομικών; Υπάρχει σοβαρή παράβαση καθήκοντος των υπευθύνων και πρόστιμα για τους δήμους που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Αυτά και άλλα πολλά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν προκειμένου η σύναψη αυτού του δανείου να γίνει σύννομα και να στηρίξει οικονομικά τον Δήμο ο οποίος οφείλει να ακολουθεί πιστά συγκεκριμένες οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η αντιπολίτευση του δήμου Καρύστου αλλά και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας έχουν αρκετά σαφή εικόνα της σημερινής δυσχερούς κατάστασης την οποία, είμαι βέβαιη, αντιμετωπίζουν με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Η προαναφερόμενη επιστολή μου έχει ως εξής :

   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου