Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2012 - ΕΝΣΤΑΣΗ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2012 "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2012''

Στις 2/3/2012 κατέθεσα ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερέας Ελλάδας κατά του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Καρύστου για τους λόγους που εκτίθενται παρακάτω. Η ένσταση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 591/40847 2.3.2012


ΘΕΜΑ : Ενσταση – καταγγελία της Μούτσου Σοφίας τ. Δημάρχου Στυρέων Εύβοιας –δημότη Καρύστου κατά της απόφασης 28/2012 του Δημ. Συμβουλίου Καρύστου «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου 2012».

Καταγγέλω και ενίσταμαι κατά της απόφασης 28/2012 του Δημ. Συμβουλίου Καρύστου «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου 2012 περί της οποίας ενημερώθηκα από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου αναρτήθηκε στις 20/2/2012 ΑΔΑ ΒΟΖΝΩΕΦ-ΒΤ5 (επισυν. 1) για τους παρακάτω λόγους :
1.       Οι παρατηρήσεις – μεταβολές που αναφέρεται ότι έκανε το δημοτικό συμβούλιο στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και συνεπώς τα αντίστοιχα 13 έργα ή μειώσεις – αυξήσεις κωδικών (σελ. 2 απόφασης 28/2012 από Α-Ε και Ζ- ΙΔ) ουδέποτε συζητήθηκαν ή εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της ΣΤ «Δ.Κ. Καρύστου – Ελικοδρόμιο στο χώρο ΒΙΟΚΑ ποσού 25.000»....... Όπως προκύπτει από τα ηχογραφημένα πρακτικά και βεβαιώνουν οι σύμβουλοι το Τεχνικό Πρόγραμμα συζητήθηκε συνοπτικά και ουδέποτε συζητήθηκαν ή εγκρίθηκαν τα προαναφερόμενα 13 έργα που αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες και τροποποιήσεις στην απόφαση 1/2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής «Εισήγηση στο ΔΣ για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου έτους 2012 (επισυν. 2)
2.   Στα έργα (π.χ. τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή τεχνικών, βελτιώσεις οδικών δικτύων κλπ) αναφέρονται γενικόλογοι τίτλοι και όχ συγκεκριμένες θέσεις κυρίως λόγω του ότι για τα έργα αυτά δεν υπάρχουν τεχνικές μελέτες – προμελέτες και εγκρίσεις.
3.    Στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίων αναφέρεται το έργο «Ανάπλαση παραδοσιακού νερόμυλου θέση Μπρέσκιζα 10.000 ευρώ». Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων, όπου ανήκε το πρώην Δ.Δ. Μεσοχωρίων, γνωρίζω καλά ότι ο νερόμυλος που αναφέρεται στο έργο αυτό είναι ιδιωτικός και ουδεμία δημοτική ιδιοκτησία υπάρχει στην θέση Μπρέσκιζα. Συνεπώς δεν μπορεί εκεί να γίνει οποιοδήποτε έργο ή εργασία από πλευράς του Δήμου Καρύστου. Με την αφαίρεση του έργου αυτού τροποποιείται το σύνολο του ποσού ειδικού τέλους ΑΠΕ που αναλογεί στο Τ.Δ. Μεσοχωρίων.
4.       Στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίων αναφέρεται το έργο « Αξιοποίηση πηγαδιών Δηλίσου 24.000 ευρώ». Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων γνωρίζω ότι η περιοχή Δηλίσου, όπου βρίσκονται τα εν λόγω πηγάδια ανήκει το Τ.Δ. Νέων Στύρων και όχι στο Τ.Κ. Μεσοχωρίων και περιήλθαν στην πρώην κοινότητα Νέων Στύρων και εν συνεχεία στον πρώην Δήμο Στυρέων από δωρεά συγκεκριμένων ιδιωτών που έγινε δεκτή από τους προαναφερθέντες φορείς. Συνεπώς το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί στο Τ.Κ. Μεσοχωρίων και αφαιρουμένου αυτού τροποποιείται το σύνολο του ποσού ειδικού τέλους ΑΠΕ που αναλογεί στο Τ.Δ. Μεσοχωρίων. Εξάλλου το έργο έχει ήδη κατασκευαστεί από την άνοιξη του 2011 και λειτουργεί ως αντλιοστάσιο ηλεκτροδοτημένο από τη ΔΕΗ, έργο για το οποίο ήδη έχουν παρακρατηθεί από την ΔΕΗ (δημοτικά τέλη) τα αναλογούντα τέλη ηλεκτροδότησης. Το έργο αποτελεί κατάτμηση άλλου έργου «Υδροδότηση οικισμού Τσακαίων 30.000 ευρώ από ΣΑΤΑ» έτους 2011 το οποίο συνολικά έχει εκτελεστεί χωρίς τις αναγκαίες μελέτες. .........................
   Στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυποτάμου αναφέρεται το έργο «Αποκατάσταση γέφυρας Πολυποτάμου 20.000 ευρώ» . Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων γνωρίζω ότι στο Τ.Δ. Πολυποτάμου δεν υπάρχει καμμιά γέφυρα αλλά πρόκειται περί νέας κατασκευής που απαιτεί οριοθέτηση ρέματος, τοπογραφική και υδραυλική μελέτη που δεν υφίστανται. Αλλωστε στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρεται πράγματι ως «κατασκευή γέφυρας Πολυποτάμου».
6.       Στο Τοπικό Διαμέρισμα Στύρων αναφέρεται το έργο «Τεχνικό στη θέση Μάρμαρα Πηλιάτη 12.000 ευρώ». Το έργο κατασκευάστηκε στις 10/10/2011 με απευθείας ανάθεση σε εργολήπτη και έχει ολοκληρωθεί όπως εμφαίνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία. Η κατασκευή όπως προκύπτει από την ημερομηνία πάνω στο έργο είναι προγενέστερη των αναθέσεων (επισυν. 3 και 4, Απόφαση 351 και 352 της Οικονομικής Επιτροπής όπου αν και αναφέρεται «τεχνικά στις θέσεις Λεύκα και Μάρμαρα Πηλιάτη πρόκειται για ένα έργο). Για το έργο αυτό υπάρχει μόνο τεχνική έκθεση της μηχανικού του Δήμου ενώ επειδή πρόκειται για μεγάλη γέφυρα σε  μη οριοθετημένο ρέμα από την οποία διέρχονται καθημερινά μεγάλα φορτηγά (λόγω παρακείμενου σχιστηρίου μαρμάρων Πηλιάτη Α.Ε.) απαιτείται υδραυλική μελέτη λόγω κινδύνου πλημμύρας από μη νόμιμη κατασκευή τεχνικού εντός ρέματος, η οποία δεν υπάρχει. ....... 
     Αλλωστε όσα από τα προαναφερθέντα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί προκειμένου να πληρωθούν θα έπρεπε να είναι στα συνεχιζόμενα και όχι στα νέα έργα. Να διερευνηθεί επίσης με ποιό τρόπο κατασκευάστηκαν χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις............

Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος Στυρέων


Σήμερα 19/3/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ανακαλεί την απόφαση 28/2012 και ξαναψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 από την αρχή !!!
Δικός μου στόχος δεν είναι η άσκηση αντιπολίτευσης, η οποία είναι αρμοδιότητα των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης που οφείλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 
Πιστεύω όμως ότι ήρθε ο καιρός να κατανοήσουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κάνουν ότι τους έρθει στο κεφάλι, απλώς επειδή είναι "εξουσία" διότι υπάρχει πάντα και ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου