Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Στον αέρα η χρηματοδότηση για το Σχέδιο Πόλης Νέων Στύρων; Τι ισχύει για τα δάνεια των πρώην δήμων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ξεκαθαρίζει επίσημα τι ισχύει για τα δάνεια των πρώην δήμων Στυρέων, Μαρμαρίου και Καρύστου.


Στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου 2012 που ψήφισε πρόσφατα το δημοτικό Συμβούλιο (και πρόκειται να ξαναψηφίσει την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012) με μεγάλη έκπληξη και απορία διαπίστωσα ότι στην εγγραφή "ΕΞΟΔΑ κωδικός 40.7413.03 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - πράξη εφαρμογής οικισμού Νέων Στύρων (συνεχιζόμενο) 178.643,35 ευρώ" αναφέρεται ότι η πίστωση αυτή των 178.643,35 για το Σχέδιο Πόλης των Νέων Στύρων θα καλυφθεί κατά 51.643,35 από Οφειλόμενα ΑΠΕ, κατά 43.000 ΣΑΤΑ 2012 και 84.000 από Ιδιους Πόρους (σελίδα 47 Προϋπολογισμού Δαπανών έτους 2012).
Γιατί να δεσμευτεί ένα τόσο μεγάλο ποσό από ΑΠΕ, ΣΑΤΑ και Ιδιους Πόρους όταν υπάρχει ΔΑΝΕΙΟ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 178.643,35 ευρώ συνομολογημένο για το σκοπό αυτό από το 2005 που ακόμα δεν έχει εκταμιευτεί; 
Περισσεύουν τα χρήματα στον Δήμο Καρύστου για να συνεχίσει το Σχέδιο Πόλης Νέων Στύρων χωρίς να πάρει το δάνειο που έχει ήδη συνομολογηθεί από το 2005 ή απλώς το ΑΓΝΟΕΙ; Αν πράγματι ο Δήμος Καρύστου δεν έχει ανάγκη το δάνειο για το Σχέδιο Πόλης Νέων Στύρων τότε γιατί θέλει να πάρει τώρα 1.000.000 ευρώ δάνειο για να αποπληρώσει οφειλές κλπ;
Διερωτώμαι όμως γιατί οι αρμόδιοι οικονομικοί υπάλληλοι του πρώην δήμου Στυρέων που τόσα χρόνια έγγραφαν στον Προϋπολογισμό την ίδια αυτή πίστωση των 178.643,35 με την ένδειξη Τ.Π.Δ. (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) δεν ενημέρωσαν την νέα δημοτική αρχή; 
Σαν πρώην Δήμαρχος Στυρέων λοιπόν αισθάνθηκα την υποχρέωση να ενημερώσω τους νέους δημοτικούς άρχοντες που φαίνεται ότι αγνοούν τα περί δανείων. Ετσι επισκέφθηκα στις 26 Μαρτίου 2012 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πήρα εγγράφως πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το δάνειο αυτό αλλά και με όλα τα άλλα δάνεια των πρώην δήμων Στυρέων, Μαρμαρίου και Καρύστου, αφού μέχρι σήμερα ο Δήμος Καρύστου δεν έχει εκτελέσει την νόμιμη υποχρέωσή του για σύνταξη της Απογραφής και του Απολογισμού Εναρξης και συνεπώς απ' ότι φαίνεται δεν υπάρχει πλήρης οικονομική αποτύπωση όλων των υποχρεώσεών του.
Και ενώ εγγράφονται τοκοχρεωλύσια άνω των 200.000 ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό το Δημοτικό Συμβούλιο αγνοεί από πού προέρχονται αυτά που πληρώνει ο Δήμος. 
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λοιπόν δηλώνει με τις επίσημες καταστάσεις (σελίδες 23) που μου χορήγησε και αντίγραφα αποστέλω προς τον Διευθυντή του Δήμου Καρύστου κ. Παλαμίδη Γεώργιο για τις δικές του ενέργειες και διόρθωση του προϋπολογισμού ότι : 
Την 1 Ιανουαρίου 2011 οι τρεις συνενωθέντες δήμοι Καρύστου, Μαρμαρίου και Στυρέων είχαν  δανειακές υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών από εγγραφές δανείων ύψους 1.129.720,63 ευρώ :
Αναλυτικά : 
Δήμος Καρύστου :  57.824,73   
Δήμος Μαρμαρίου : 426.510,11(δάνεια συναφθέντα τα έτη 1999, 2003, 2008 και 2010)
Δήμος Στυρέων :     645.375,79 (δάνεια συναφθέντα τα έτη 1999, 2003, 2005, 2006)
ΣΥΝΟΛΟ : 1.129.720,63  (Ετήσια τοκοχρεωλύσια 144.908,05 που αποπληρώνονται από τα έσοδα του δήμου Καρύστου)

Οσον αφορά τον Δήμο Στυρέων :
1. Ολα τα δάνεια έχουν συναφθεί στην προηγούμενη από εμένα δημοτική αρχή και κανένα νέο δάνειο δεν συνήφθη επί δημαρχίας μου 2007-2010.
2. Για το Σχέδιο Πόλης των Νέων Στύρων το συνομολογημένο δάνειο των 178.643,35 βρίσκεται σε εκκρεμότητα και από 1/1/2011 ουδείς μέχρι σήμερα το αναζήτησε. Παρακρατείται όμως κανονικά κάθε μήνα από τα έσοδα του δήμου Καρύστου αλλά οι αρμόδιοι το αγνοούν και δεσμεύουν άλλες πιστώσεις προς τον σκοπό αυτό. Συνεπώς οφείλουν άμεσα οι αρμόδιοι να διορθώσουν την πίστωση  αυτή στον προϋπολογισμό και να αναζητήσουν τα χρήματα προς απόδοση στους μελετητές του Σχεδίου αφού ήδη αποπληρώνεται μηνιαίως ! Τον αριθμό και τα στοιχεία του δανείου τα αποστέλω προς τον διευθυντή του δήμου κ. Παλαμίδη.  

Οσον αφορά τον Δήμο Μαρμαρίου :
1. Τα δάνεια των 426.510,11 ευρώ επί δημαρχίας Νίκου Μανώλη αφορούν κυρίως έργα οδοποιϊας από το 2003-2010 και αποπληρώνονται από τα έσοδα του δήμου Καρύστου. 

Οσον αφορά τον Δήμο Καρύστου :
1. Πέρα από το δάνειο 57.824,73 ευρώ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπάρχει επιπλέον  και δάνειο 468.000 ευρώ που ελήφθη από την Αγροτική Τράπεζα επί δημαρχίας Σπ. Πλατυμέση και αποπληρώνεται και αυτό από τα έσοδα του δήμου Καρύστου.

Διερωτώμαι όμως γιατί όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν φρόντισε ο Δήμος Καρύστου να πάρει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί 15 μήνες τώρα και εγγράφει στον προϋπολογισμό τέτοια σοβαρά λάθη όπως η πίστωση για το Σχέδιο Πόλης των Νέων Στύρων;
Η αντιδήμαρχος Στύρων κ. Τζαβάρα γνωρίζει ότι το δάνειο αυτό είχε συνομολογηθεί το 2005 όταν η ίδια ήταν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στυρέων. Γιατί λοιπόν δεν ενεγράφη  το δάνειο στον προϋπολογισμό και δεσμεύτηκαν ΖΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ από ΑΠΕ, ΣΑΤΑ κλπ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες απαραίτητες δραστηριότητες και να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός με άνοιγμα μικρότερο κατά 178.634,35 ευρώ;  

Για την πλήρη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων θα υπάρξει επιστολή μου προς όλους πριν από την νέα ψήφιση του προϋπολογισμού 2012 με τα στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος ΣτυρέωνΤρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Αυθαίρετη "διόρθωση" απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου - Καταγγελία

Στις 2/3/2012 κατέθεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καταγγελία για την αυθαίρετη τροποποίηση της 345/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με θέμα "Εγκριση Απολογισμού χρήσεως οικον. έτους 2010 του Δήμου Μαρμαρίου" χωρίς την  τήρηση των νομίμων διαδικασιών. Η καταγγελία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 592/40869-2.3.2012.
Στην καταγγελία αναφέρονται συνοπτικά τα εξής :

"ΘΕΜΑ : Καταγγελία Σοφίας Μούτσου τ. Δημάρχου Στυρέων Εύβοιας - δημότη δήμου Καρύστου, για αυθαίρετη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου, χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών.

Σας καταγγέλω ότι η υπ’ αριθμ. 345/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου με θέμα «Εγκριση απολογισμού χρήσεως οικον. Έτους 2010 του Δήμου Μαρμαρίου» (ημερομηνία 2/10/2011) η οποία είχε αναρτηθεί αρχικά στην Διαύγεια στις 6/10/2011 ΑΔΑ 45ΠΝΩΕΦ-ΦΦΤ (επισυν. 1) τροποποιήθηκε ως προς ουσιαστικά στοιχεία της οικονομικής φύσεως και αναρτήθηκε για δεύτερη φορά στη Διαύγεια στις 24/2/2012 ΑΔΑ Β4ΠΠΩΕΦ-ΙΧΡ (επισυν. 2) χωρίς να έχει εισαχθεί προς διόρθωση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά παράβαση του σχετικού νόμου Καλλικράτη. 
Αυτό διαπίστωσα από την Διαύγεια στις 24/2/2012 οπότε αναρτήθηκε για δεύτερη φορά........
Στις 15/2/2012 με επιστολή μου (που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Καρύστου με Α.Π. 2269/17-2-2012)  (επισυν. 3) προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου μεταξύ άλλων θεμάτων ανέφερα ότι: «Σας ενημερώνω εδώ ότι ο Απολογισμός του Δήμου Μαρμαρίου έτους 2010 περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία που πρέπει άμεσα να εξεταστούν πολύ σοβαρά από το δημοτικό συμβούλιο».
Η επισήμανση αυτή από εμένα έγινε διότι όπως διαπίστωσα από την Διαύγεια στον Απολογισμό του δήμου Μαρμαρίου για το έτος 2010 εμφανίζονταν στην απόφαση 345/2011, αλλά και στην σχετική απόφαση 156/2011 της Οικονομικής Επιτροπής, (επισυν. 4) «πληρωτέα 2.353.379,02 ευρώ» ενώ «πληρωθέντα – έξοδα» δεν υπήρχαν καθόλου, πράγμα που σήμαινε ότι ο δήμος αυτός είχε οφειλές 2.353.379,02 ενώ δεν είχε πληρώσει κανένα έξοδο. Σημειωτέον ότι η απόφαση αυτή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και καταψηφίστηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης.
Μετά την προαναφερόμενη επιστολή μου έγινε σχετική συζήτηση από μέρους δημοτικών συμβούλων για το θέμα του Απολογισμού του δήμου Μαρμαρίου για το οικον. έτος 2010 και τι ακριβώς συμβαίνει με τα αναγραφόμενα ποσά αλλά το θέμα δεν εισήχθη πάλι στο δημοτικό συμβούλιο ως ώφειλε.
Εν συνεχεία όπως διαπίστωσα στις 24/2/2012 αναρτήθηκε στη Διαύγεια αυθαίρετα τροποποιημένη η 345/2011 επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στις οποία αναφέρονται στη στήλη «πληρωθέντα 2.353.379,02 ευρώ» δηλαδή έγινε μετάθεση στήλης, ενώ στη στήλη «πληρωτέα υπόλοιπα» δεν αναφέρονται καθόλου ποσά (δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου οφειλές) ενώ από τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία δεν φαίνεται να ισχύει αυτό...
Η απόφαση 345/2011 εφόσον επισημάνθηκε (από εμένα εν προκειμένω) ότι για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε να διορθωθεί ώφειλαν οι αρμόδιοι να την επανεισάγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την όποια τροποποίηση και διόρθωση.
Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος Στυρέων"Ετσι αυθαίρετα "διορθώνουμε" τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου; 
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ευαγγελισμός - Ελληνισμός : Χρόνια πολλά


Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα
και θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο !!
Διονύσιος Σολωμός
΄
Η Ελλάδα δεν είναι αυτό που την κατάντησαν...
Είναι η ευγενέστερη Ιδέα που οφείλουμε να προστατεύσουμε !!!

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Για γέλια !

Μου το έστειλε αγαπημένος φίλος και το λάτρεψα :

Η καμήλα την καμπούρα της δεν βλέπει
των αλλονών όμως .....την διπλοβλέπει  


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2012 - ΕΝΣΤΑΣΗ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2012 "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2012''

Στις 2/3/2012 κατέθεσα ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερέας Ελλάδας κατά του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Καρύστου για τους λόγους που εκτίθενται παρακάτω. Η ένσταση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 591/40847 2.3.2012


ΘΕΜΑ : Ενσταση – καταγγελία της Μούτσου Σοφίας τ. Δημάρχου Στυρέων Εύβοιας –δημότη Καρύστου κατά της απόφασης 28/2012 του Δημ. Συμβουλίου Καρύστου «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου 2012».

Καταγγέλω και ενίσταμαι κατά της απόφασης 28/2012 του Δημ. Συμβουλίου Καρύστου «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου 2012 περί της οποίας ενημερώθηκα από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου αναρτήθηκε στις 20/2/2012 ΑΔΑ ΒΟΖΝΩΕΦ-ΒΤ5 (επισυν. 1) για τους παρακάτω λόγους :
1.       Οι παρατηρήσεις – μεταβολές που αναφέρεται ότι έκανε το δημοτικό συμβούλιο στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και συνεπώς τα αντίστοιχα 13 έργα ή μειώσεις – αυξήσεις κωδικών (σελ. 2 απόφασης 28/2012 από Α-Ε και Ζ- ΙΔ) ουδέποτε συζητήθηκαν ή εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της ΣΤ «Δ.Κ. Καρύστου – Ελικοδρόμιο στο χώρο ΒΙΟΚΑ ποσού 25.000»....... Όπως προκύπτει από τα ηχογραφημένα πρακτικά και βεβαιώνουν οι σύμβουλοι το Τεχνικό Πρόγραμμα συζητήθηκε συνοπτικά και ουδέποτε συζητήθηκαν ή εγκρίθηκαν τα προαναφερόμενα 13 έργα που αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες και τροποποιήσεις στην απόφαση 1/2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής «Εισήγηση στο ΔΣ για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου έτους 2012 (επισυν. 2)
2.   Στα έργα (π.χ. τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή τεχνικών, βελτιώσεις οδικών δικτύων κλπ) αναφέρονται γενικόλογοι τίτλοι και όχ συγκεκριμένες θέσεις κυρίως λόγω του ότι για τα έργα αυτά δεν υπάρχουν τεχνικές μελέτες – προμελέτες και εγκρίσεις.
3.    Στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίων αναφέρεται το έργο «Ανάπλαση παραδοσιακού νερόμυλου θέση Μπρέσκιζα 10.000 ευρώ». Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων, όπου ανήκε το πρώην Δ.Δ. Μεσοχωρίων, γνωρίζω καλά ότι ο νερόμυλος που αναφέρεται στο έργο αυτό είναι ιδιωτικός και ουδεμία δημοτική ιδιοκτησία υπάρχει στην θέση Μπρέσκιζα. Συνεπώς δεν μπορεί εκεί να γίνει οποιοδήποτε έργο ή εργασία από πλευράς του Δήμου Καρύστου. Με την αφαίρεση του έργου αυτού τροποποιείται το σύνολο του ποσού ειδικού τέλους ΑΠΕ που αναλογεί στο Τ.Δ. Μεσοχωρίων.
4.       Στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίων αναφέρεται το έργο « Αξιοποίηση πηγαδιών Δηλίσου 24.000 ευρώ». Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων γνωρίζω ότι η περιοχή Δηλίσου, όπου βρίσκονται τα εν λόγω πηγάδια ανήκει το Τ.Δ. Νέων Στύρων και όχι στο Τ.Κ. Μεσοχωρίων και περιήλθαν στην πρώην κοινότητα Νέων Στύρων και εν συνεχεία στον πρώην Δήμο Στυρέων από δωρεά συγκεκριμένων ιδιωτών που έγινε δεκτή από τους προαναφερθέντες φορείς. Συνεπώς το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί στο Τ.Κ. Μεσοχωρίων και αφαιρουμένου αυτού τροποποιείται το σύνολο του ποσού ειδικού τέλους ΑΠΕ που αναλογεί στο Τ.Δ. Μεσοχωρίων. Εξάλλου το έργο έχει ήδη κατασκευαστεί από την άνοιξη του 2011 και λειτουργεί ως αντλιοστάσιο ηλεκτροδοτημένο από τη ΔΕΗ, έργο για το οποίο ήδη έχουν παρακρατηθεί από την ΔΕΗ (δημοτικά τέλη) τα αναλογούντα τέλη ηλεκτροδότησης. Το έργο αποτελεί κατάτμηση άλλου έργου «Υδροδότηση οικισμού Τσακαίων 30.000 ευρώ από ΣΑΤΑ» έτους 2011 το οποίο συνολικά έχει εκτελεστεί χωρίς τις αναγκαίες μελέτες. .........................
   Στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυποτάμου αναφέρεται το έργο «Αποκατάσταση γέφυρας Πολυποτάμου 20.000 ευρώ» . Ως πρώην Δήμαρχος Στυρέων γνωρίζω ότι στο Τ.Δ. Πολυποτάμου δεν υπάρχει καμμιά γέφυρα αλλά πρόκειται περί νέας κατασκευής που απαιτεί οριοθέτηση ρέματος, τοπογραφική και υδραυλική μελέτη που δεν υφίστανται. Αλλωστε στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρεται πράγματι ως «κατασκευή γέφυρας Πολυποτάμου».
6.       Στο Τοπικό Διαμέρισμα Στύρων αναφέρεται το έργο «Τεχνικό στη θέση Μάρμαρα Πηλιάτη 12.000 ευρώ». Το έργο κατασκευάστηκε στις 10/10/2011 με απευθείας ανάθεση σε εργολήπτη και έχει ολοκληρωθεί όπως εμφαίνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία. Η κατασκευή όπως προκύπτει από την ημερομηνία πάνω στο έργο είναι προγενέστερη των αναθέσεων (επισυν. 3 και 4, Απόφαση 351 και 352 της Οικονομικής Επιτροπής όπου αν και αναφέρεται «τεχνικά στις θέσεις Λεύκα και Μάρμαρα Πηλιάτη πρόκειται για ένα έργο). Για το έργο αυτό υπάρχει μόνο τεχνική έκθεση της μηχανικού του Δήμου ενώ επειδή πρόκειται για μεγάλη γέφυρα σε  μη οριοθετημένο ρέμα από την οποία διέρχονται καθημερινά μεγάλα φορτηγά (λόγω παρακείμενου σχιστηρίου μαρμάρων Πηλιάτη Α.Ε.) απαιτείται υδραυλική μελέτη λόγω κινδύνου πλημμύρας από μη νόμιμη κατασκευή τεχνικού εντός ρέματος, η οποία δεν υπάρχει. ....... 
     Αλλωστε όσα από τα προαναφερθέντα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί προκειμένου να πληρωθούν θα έπρεπε να είναι στα συνεχιζόμενα και όχι στα νέα έργα. Να διερευνηθεί επίσης με ποιό τρόπο κατασκευάστηκαν χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις............

Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος Στυρέων


Σήμερα 19/3/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ανακαλεί την απόφαση 28/2012 και ξαναψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 από την αρχή !!!
Δικός μου στόχος δεν είναι η άσκηση αντιπολίτευσης, η οποία είναι αρμοδιότητα των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης που οφείλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 
Πιστεύω όμως ότι ήρθε ο καιρός να κατανοήσουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κάνουν ότι τους έρθει στο κεφάλι, απλώς επειδή είναι "εξουσία" διότι υπάρχει πάντα και ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ.Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Αγρόν ηγόρασαν οι αρμόδιοι για τα πανώ διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Καρύστου

Τελικά φαίνεται ότι το μόνο που νοιάζει αυτή τη διοίκηση του νοσοκομείου Καρύστου -διασυνδεδεμένου και αλυσοδεμένου - είναι να μη βλέπει ο κόσμος τα πανώ διαμαρτυρίας της Τοπικής Ενότητας Καρύστου. Κατά τα άλλα, ούτε ακούνε ούτε βλέπουν τη διαμαρτυρία των πολιτών.
Υποκριτική πολιτική τακτική ή πραγματική αδυναμία εκτίμησης της κατάστασης; 
Ελπίδα ότι θα ανατραπεί το δυσάρεστο κλίμα; Αγνοια της τοπικής κοινωνίας;
Ολα αυτά μαζί με μια μεγάλη δόση πολιτικής αδιαλλαξίας. 

Με συγχωρείτε κύριε Πετσή μου αλλά με ποιόν άλλο τρόπο να σας πουν οι άνθρωποι ότι είστε ανεπιθύμητος στην Κάρυστο για όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και σχετίζονται με την υπόσταση του νοσοκομείου Καρύστου; Σεβαστείτε την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι ο καλός ή κακός δήμαρχος, ο καλός ή κακός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το καλό η κακό τάδε κόμμα, οι υποκινητές, οι στασιαστές, οι απείθαρχοι. Είναι η τοπική κοινωνία που δικαιούται να αποφασίζει ότι κάποιος δεν είναι πλέον αρεστός. 
Ενα πανώ έβαλαν - το δημοκρατικό δικαίωμα το έχουν - τι κακό έκαναν και ζητήσατε να κατέβει αυτό το πανώ; Σβήνει άραγε η βουή, η αντάρα, το κύμα που έχει ξεσηκωθεί στην Κάρυστο, με το κατέβασμα του πανώ; Ξέρετε καλύτερα από μένα -γιατί εσείς το ζήσατε πρόσωπο με πρόσωπο- ότι δεν σβήνει η πίκρα του κόσμου.

Για να φτάσει ένα Τοπικό Συμβούλιο, όταν μάλιστα αυτό αποτελείται όχι από τραμπούκους αλλά από γνωστούς και πολιτισμένους ανθρώπους όπως τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Καρύστου, να αναρτήσει ένα τέτοιο πανώ σημαίνει ότι πρέπει να πάτε άμεσα στον προϊστάμενό σας κ. Λοβέρδο τον Υπουργό Υγείας και να υποβάλλετε την παραίτησή σας διότι πολύ απλά έχει τρωθεί το κύρος σας στα μάτια αυτών των ανθρώπων που -ως κυρίαρχος λαός- δικαιούνται να έχουν άποψη και γνώμη.
Δίκαια ή άδικα η τοπική κοινωνία αυτό ζητάει. Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Εκεί όμως που έφτασαν τα πράγματα σήμερα δεν χωράνε πλέον εγωισμοί. Υπάρχει ένας μονόδρομος. Η ηρεμία και το αίσθημα ασφάλειας ενός τόπου είναι πάνω και πέρα απ΄ όλα. Τουλάχιστον όσοι υπηρετούν τα κοινά πρέπει να προστατεύουν πρωτίστως αυτά τα δύο βασικά αγαθά. 
Αλλωστε σημασία δεν έχει πάντα να νικάς αλλά να ξέρεις και να χάνεις !!!


Σοφία Μούτσου
τ. Δήμαρχος Στυρέων

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Διοικητές νοσοκομείων .... και όχι μόνο!

Το είδα και κάτι ένοιωσα. Ζάλη δεν το λες, αντράλα πάλι όχι...ένα ντουβρουτζά τον έφαγα πάντως !
Ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος, τόσο αγαπητός σε μας τους Καρυστίους γενικώς, μετά τα χατήρια (χαϊρια καλύτερα) που μας έκανε προσφάτως με το νοσοκομείο μας, έκανε κι άλλο θαύμα !!!
Του Αγίου Ανδρέου Λοβέρδου του θαυματοποιού δεν ξέρω πότε είναι αλλά ο Ανδρέας το αμόλησε το θαύμα του. Διόρισε τον γνωστό ηθοποιό Θάνο Καλλιώρα διοικητή σε ένα νοσοκομείο της Αττικής, με διετή θητεία παρακαλώ.
Ο κ. Καλλιώρας μια χαρά ηθοποιός είναι και συμπαθέστατος αλλά για διοικητή του εν λόγω νοσοκομείου δεν βρήκαν άλλον με σχετικότερη εμπειρία ως προς το αντικείμενο ; 
Τι να πω; Χάνουν το νόημα και οι λέξεις κάποτε.
Ελπίζω τουλάχιστον σαν ηθοποιός, άρα άνθρωπος ευαίσθητος, να δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία στην επίλυση των προβλημάτων του νοσοκομείου όπου διορίστηκε και να μην κάνει ....μαγκιές και καουμποϋλίκια !Εθελοντές Δασοπυροσβέστες Στύρων Ευβοίας : Ετήσια Γενική Συνέλευση

Εθελοντές Δασοπυροσβέστες Στύρων Ευβοίας

Την Κυριακή 18-03-2012 και ώρα 16:30μμ ο Σύλλογος κάνει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του στο κτίριο της Κοινότητας Νέων Στύρων.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Η δημοτική περιουσία στον Αλμυροπόταμο

Το Τοπικό Διαμέρισμα Αλμυροποτάμου διαθέτει σημαντική δημοτική περιουσία.  Η περιουσία αυτή, εκτός των άλλων, αφορά το ΒΚ 62 και ΒΚ 65 Δημόσια Κτήματα γνωστά και ως Κτήμα Ναυτικού και Δημόσιο Ελος Φλέβας, έκτασης 6 στρεμμάτων και 32 στρεμμάτων αντίστοιχα στην παραλία Αλμυροποτάμου που αποδεσμεύτηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο το 2009 και περιήλθαν στον πρώην Δήμο Στυρέων και σήμερα στον Δήμο Καρύστου.
Eπειδή ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια.......κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε !!! 
Αυτά τα κτήματα είναι περιουσία του Αλμυροποτάμου, βρίσκονται στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, είναι οι ελεύθερες εκτάσεις που θα διαμορφωθούν σε πάρκο περιπάτου και αναψυχής και για κανένα λόγο δεν θα εκποιηθούν !
Αυτά περιήλθαν στον Αλμυροπόταμο και στον πρώην δήμο Στυρέων μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες και ασφαλώς δεν θα γίνουν εύκολο παιχνιδάκι στα χέρια κανενός.Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο..!!!

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να "τα χώνει" στους άλλους χωρίς να δέχεται την κριτική για τις δικές του πράξεις. 
Η δημοκρατία έχει ΛΟΓΟ και ΑΝΤΙΛΟΓΟ.
Ο φασισμός έχει μόνο την Ηχώ και την Αντίχηση της απόλυτης ερημιάς και του φόβου.
Αλλά, όταν παριστάνεις τον "σωστό" ενώ δεν είσαι, πρέπει να περιμένεις και την κριτική. Αυτά που εσύ κάνεις με άνεση και βρίσκεις πάντα δικαιολογίες για τον εαυτό σου δεν μπορείς να τα κατηγορείς στους άλλους !!!
Ελλειψη πείρας δικαιολογείται .... αλλά τα λάθη, οι παραλείψεις και οι εσκεμμένες πράξεις έμπειρων ανθρώπων πόσο να μένουν στο ...απυρόβλητο !!!
Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν ισχύουν !

Απόψεις.....

Προσωπικά πιστεύω πως οι δωρεές μικρές ή μεγάλες πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα.
Θα μου πεις, δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε όλοι το ίδιο.
Εντάξει, αλλά εγώ έτσι πιστεύω.
Η δημοσιοποίηση δεν κάνει καλό πάντως !

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Απάντηση στο άρθρο της Κarystia Press "Τα Στύρα κλείνουν μόνα τους τη ντροπή της Νομαρχίας"


Πολύ μου άρεσε αυτή η σημερινή δημοσίευση της Κarystia press με τίτλο "Τα Στύρα κλείνουν μόνα τους την ντροπή της νομαρχίας - καμαρώστε κύριε Μπουραντά". Κι επειδή το θέμα με πέτυχε στην καρδιά -που λένε - και μου θύμισε πολλά, είπα να κάνω κι εγώ το σχολιάκι μου...
Και πότε ΔΕΝ έκλειναν μόνα τους τα Στύρα τις "τρυπάρες" του β' παραλιακού Νέων Στύρων που είναι τμήμα του νομαρχιακού δρόμου Τσακαίοι - Στύρα;  
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να μας κατανοήσουν και οι αναγνώστες εκτός Στύρων!Καταρχήν ένα μεγάλο ΕΥΓΕ στους Εθελοντές μας που έκλεισαν τις τεράστιες (όπως είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό) τρύπες του β΄ παραλιακού Νέων Στύρων. Οι Εθελοντές των Στύρων έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι παρεμβαίνουν ουσιαστικά και άμεσα στα προβλήματα της περιοχής και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν πολλά παράπονα από κατοίκους της περιοχής και διερχόμενους οδηγούς γιατί το πράγμα είχε καταντήσει αφόρητη ταλαιπωρία. 
ΜΠΡΑΒΟ και στην Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Στύρων κ. Μαρία Φωτεινού για τη δραστηριότητά της στην όλη προσπάθεια. Αλλωστε η Μαρία έχει αποδείξει από την πρώτη ενασχόλησή της με τα κοινά ότι κάνει ότι καλύτερο μπορεί και πάντα με την καρδιά της.
ΜΠΡΑΒΟ και στον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Παλυβό που με προσωπική εργασία βοήθησε στην όλη επιχείρηση κλεισίματος των "λακκουβών της ντροπής". Η δραστηριότητα του Γιώργου, παρότι δεν είναι αντιδήμαρχος, είναι συνεχής.   
Πιστεύω βαθειά -και τίποτα δεν μου αλλάζει αυτή την άποψη- ότι οι καλές προσπάθειες και τα καλά αποτελέσματα κάθε ανθρώπου στην αυτοδιοίκηση πρέπει να επαινούνται ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Μόνο τότε θα ξεφύγουμε πλέον από τη φοβερή "αδελφοφαγωμάρα" που μόνο σε μιζέρια και σε οπισθοδρόμηση μας οδηγεί. Καμμιά πρόοδος δεν επιτυγχάνεται αν υποβαθμίζουμε -συνειδητά ή ασυνείδητα - τις καλές προσπάθειες και τα καλά  αποτελέσματα κάθε ανθρώπου που εργάζεται για την αυτοδιοίκηση, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος καθημερινής άσκησης της διοίκησης και για να υπάρχει αποτέλεσμα πρέπει να βλέπουμε καθαρά, χωρίς παρωπίδες, εμπάθειες και μικροψυχία.   
Ετσι λοιπόν μακρυά από μένα κολακείες και άλλες αηδίες γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι λέω. Επειδή έχω πλύνει προσωπικά με τη βοήθεια λίγων εργατών με τη μάνικα της μεγάλης υδροφόρας του δήμου τους δρόμους των Νέων Στύρων, ξημερώματα και μούσκεμα μέχρι το κόκκαλο, ξέρω καλά τι σημαίνει "με τα μούτρα στη δουλειά".  Οχι επιστασία, αλλά δουλειά !!! Τα προβλήματα δεν λύνονται με ευχολόγια, ούτε με πισωγυρίσματα αλλά μόνο με δουλειά και όποιος δεν έχει πιάσει την καυτή πατάτα της αυτοδιοίκησης στα χέρια του "πολλά τραγούδια λέει έξω από το χορό". 
Οσο για κείνους που ασκούν την αυτοδιοίκηση με την μέθοδο του "στρίβειν" όχι "δια του αρραβώνος" όπως λέει η γνωστή ταινία αλλά "δια του βρισίματος των προηγούμενων που ήταν παλιάνθρωποι και άφησαν καμμένη γη", αυτοί χάνουν απλώς τον καιρό τους και σε τίποτα δεν είναι χρήσιμοι. Απλώς αποδεικνύουν τη ματαιοδοξία και την ανικανότητά τους.
Ομως πρέπει να πληροφορήσουμε και την αγαπημένη μας Karystia press που τόσο αγωνίζεται για την περιοχή μας, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ότι τα Στύρα πάντοτε μόνα τους έκλειναν τις τρύπες αυτού του περίεργου νομαρχο-δημοτικού δρόμου που είναι όχι μόνο η ντροπή της πρώην νομαρχίας αλλά το διαρκές βάσανο του εκάστοτε δήμου, πρώτα Στυρέων, τώρα Καρύστου. 
Ο Δήμος Στυρέων λοιπόν πάντοτε από εποχής Ζαχαρία Λέκα μέχρι το 2010 στο τέλος της δημαρχίας μου έκλεινε μόνος του τις τρύπες που συχνά - πυκνά δημιουργούνται κυρίως λόγω της διέλευσης των φορτηγών που για να κόβουν δρόμο περνάνε μέσα από τα Νέα Στύρα. Και φυσικά τα τοπικά συμβούλια της εποχής  είχαν μια μόνιμη έννοια και δίκαιη απαίτηση, τουλάχιστον προ των εορτών Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Καθαρής Δευτέρας, Πάσχα, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Πνεύματος και Δεκαπενταύγουστου, οι λακκούβες αυτές να κλείνουν  
Με άσφαλτο συνήθως και με τσιμέντο σπανιότερα οι λακκούβες έκλειναν από συνεργεία του δήμου με την επιστασία δημοτικών συμβούλων και αντιδημάρχων. Επί εποχής μου ο Τάκης Πάλλης, η  Μαρία Τσαπέπα, ο Γιάννης Νικολής, ο Γιάννη Παγκάκης, η Δήμητρα Τσεκούρα, o Στράτης Μεντάκης, είχαν αρκετές φορές αναλάβει τον συντονισμό του συνεργείου με επικεφαλής τον προϊστάμενο της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Βαγγέλη Πυρπιρή και εργάτες μόνιμους, εποχιακούς και εξωτερικούς (τους ίδιους που χρησιμοποιεί ο Δήμος Καρύστου και σήμερα). Ας είναι καλά όλοι, έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους !!!
Το πλάτος του δρόμου αυτού που από 9 μέτρα που είχε σχεδιαστεί κατέληξε να είναι μετά βίας 7 μέτρα ας μην το σχολιάσω. Ντροπή σ' αυτούς που,για να μη δυσαρεστήσουν κάτι καλούς πατριώτες ψηφοφόρους, στένεψαν τελικά το δρόμο για να μη χαθεί από 1 μέτρο πρασιά δεξιά κι αριστερά σε κάποιους κολλητούς. Αλλά αυτό πονάει, άστο καλύτερα !!!
Τρία θέματα μένουν να επισημάνουμε :
1. Το τμήμα του δρόμου από Τσακαίους μέχρι Στύρα που διανοίχθηκε επί εποχής Κοινοτήτων, με Κοινοτάρχες τότε Νέων Στύρων τον Γιάννη Ησαϊα και Μεσοχωρίων τον Τάκη Πάλλη -αν δεν απατώμαι-  είναι Νομαρχιακό. Ο δρόμος αυτός είναι από την αρχή του πολύ επικίνδυνος. Με στροφές, με μεγάλη κι επικίνδυνη κλίση και πολλά ατυχήματα. Πρέπει να διαπλατυνθεί ολόκληρος και να βελτιωθεί σε πολλά σημεία. Ηδη η νομαρχία έχει κάνει την προεργασία αλλά δρόμο καινούργιο δεν βλέπουμε. Ωρα είναι να απαιτήσει ο Δήμος την διαπλάτυνση του δρόμου από την Περιφέρεια. 
Ομως στο κομμάτι του δρόμου εντός οικισμού Νέων Στύρων, δηλαδή 2 χιλιόμετρα περίπου από την είσοδο στον οικισμό πριν τη στροφή Κεφάλας και μέχρι τα βενζινάδικα, ο Δήμος μπορεί, χωρίς άδεια, να παρεμβαίνει με εργασίες επισκευής και βελτίωσης του οδοστρώματος. Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα παρέμβασης για τα τμήματα επαρχιακών (νομαρχιακών) δρόμων που βρίσκονται εντός οικισμών στους δήμους, όχι για νέα έργα αλλά μόνο για εργασίες συντήρησης. Συνεπώς ο Δήμος Καρύστου μπορεί να εκτελεί τέτοιες εργασίες με προσωπικό και δαπάνες του.
2. To έργο "Ασφαλτόστρωση Β' Παραλιακού Νέων Στύρων" σε μήκος 2 χιλιομέτρων το ζήτησε ο πρώην δήμος Στυρέων από την τότε Νομαρχία, εγκρίθηκε το 2010 και αναμένεται έκτοτε να πέσει ο νέος ασφαλτοτάπητας. Επειδή όμως βρισκόταν σε εξέλιξη το δημοτικό έργο "αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Νέων Στύρων"  σε συννενόηση δική μου με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της νομαρχίας το 2010 είπαμε να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης πρώτα και μετά να δρομολογηθεί η νέα ασφαλτόστρωση για να μη γίνουν πάλι σκαψίματα και καταστροφές. Αλλά αφού η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (8 χιλιομέτρων συνολικά εντός Νέων Στύρων) ολοκληρώθηκε από το 2010 πρέπει να ξεκινήσει από την Περιφέρεια πλέον η  ασφαλτόστρωση του Β' Παραλιακού για να ησυχάσει ο τόπος πια από το βάσανο αυτό. Αυτό πιστεύω να είναι και η επιθυμία του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Θανάση Μπουραντά. Ας συννενοηθεί ο Δήμαρχος μαζί του για το ζήτημα. 
3. Η διέλευση των φορτηγών μέσα από τα Νέα Στύρα πότε επιτέλους θα σταματήσει; Επιτρέπεται από τον νόμο να περνάνε φορτηγά τόσων τόνων μέσα από ένα στενό δρόμο μέσα στον κόσμο, απλά για να κόβουν δρόμο; Οσα φορτηγά κατευθύνονται στο φέρρυ-μπωτ εντάξει, αλλά και όσα πάνε Κάρυστο ή σε άλλες κατευθύνσεις γιατί το κάνουν; Για να κερδίσουν 2 χιλιόμετρα (γιατί τόσο είναι το κέρδος τους τελικά) αποφεύγουν να πάνε από τον κεντρικό οδικό άξονα, περνάνε μέσα από τα Νέα Στύρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα ειδικά σε ημέρες αιχμής με τα διερχόμενα αυτοκίνητα για το καράβι. Ας καταλάβουν επιτέλους οι κύριοι που διαθέτουν λατομεία, μπετόν κλπ  (γνωστοί και άγνωστοι) ότι πρέπει οι νταλίκες και τα φορτηγά τους να περνάνε από τον κεντρικό οδικό άξονα και όχι μέσα από τα Νέα Στύρα. Αυτό να το απαιτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφισμά του και λήψη ειδικής κανονιστικής απόφασης. Εχει το δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου να το κάνει αυτό και πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητές του. Τουλάχιστον οι Σύμβουλοι που προέρχονται από την Τοπική Ενότητα Στύρων πρέπει άμεσα να το φέρουν προς ψήφιση με θέμα : "Ρύθμιση κυκλοφορίας των φορτηγών στον Β' Παραλιακό Νέων Στύρων". Υπάρχει και ανάλογη απόφαση του πρώην δημοτικού συμβουλίου Στυρέων το 2009.  Θα θυμούνται και οι Εθελοντές ασφαλώς πώς κλείσαμε το δρόμο στους Τσακαίους τότε μοιράζοντας και φυλλάδια στα διερχόμενα φορτηγά. Σήμερα πιστεύω με τις μεγαλύτερες αρμοδιότητες των δήμων θα υπάρξει επιτέλους και δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου.

Θεωρώ κατάλληλο να κλείσω με τη σοφή κουβέντα του περίφημου δημάρχου Στυρέων Α. Ι. Κεντιστού (1866-1876) και μετέπειτα Νομαρχιακού Συμβούλου, προγόνου της αγαπητής μας κ. Σοφίας Κεντιστού, ο οποίος έκανε τα δημοτικά σχολεία Στύρων και Αλμυροποτάμου, το Γυμνάσιο Στύρων, το Ειρηνοδικείο Στύρων, την Εκκλησία Στύρων, μετέφερε το νεκροταφείο εκτός πόλης και πολλά άλλα έργα πρότυπα για την εποχή του. Ο Δήμος Στυρέων στην πρώτη μορφή του Καλλικράτη το 1860 μέχρι το 1912 εκτεινόταν από το Αργυρό (Βίρα) μέχρι το λεγόμενο Σύνορο στο Μαρμάρι, όπου συνόρευε με το Δήμο Καρύστου.
Είπε λοιπόν ο σοφός εκείνος δήμαρχος : "Ενηγκαλίσθην τους εχθρούς μου πλείον των φίλων μου ίνα επιτύχω τα κάλλιστα δια τον τόπον μου" δηλαδή "Αγκάλιασα τους εχθρούς μου περισσότερο από τους φίλους μου για να πετύχω τα καλύτερα για τον τόπο μου". Φτώχεια και τότε, φτώχεια και σήμερα. Αλλά η συνεργασία όλων σε κοινό στόχο κατάφερε τότε μοναδικά έργα σε μικρούς τόπους.
Αλλά για τον μεγάλο αυτό πατριώτη θα μιλήσουμε σε άλλο άρθρο αναλυτικά γιατί η αυτοδιοίκηση ήταν και είναι πάντα η ίδια. Τουλάχιστον στις ανάγκες και τις απαιτήσεις!
Σήμερα δε, που ο κόσμος έχει πλέον αγανακτήσει από παλιές πρακτικές και μεθοδεύσεις, η συνεργασία πολιτών και φορέων προκύπτει πλέον σαν πρώτιστη ανάγκη !!!


      

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Νοσοκομείο Καρύστου : Αφιέρωμα καρδιάς !!!

Το κείμενο αυτό αφιερώνεται στους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου Καρύστου


Ηθελα να γράψω κάποια πράγματα για το νοσοκομείο Καρύστου μπας και τα διαβάσει ο Ανδρέας Λοβέρδος ο Υπουργός Υγείας και πάρει χαμπάρι τι είναι αυτό το νοσοκομείο για την περιοχή και ξυπνήσει πριν νάναι αργά. 
Ηθελα να γράψω πως όταν πέφτει το σκοτάδι το χειμώνα στον Κάβο Ντόρο, τόσο μακρυά από τον πολιτισμό που ξέρει ο κ. Λοβέρδος, αυτόν τον δήθεν πολιτισμό που εξαντλείται για κάποιους μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας, εσπρέσσο, εκσυγχρονισμού, μακαρονάδας αλά Βόνγκολε, Γραφείων ΠΑΣΟΚ στο κέντρο της Αθήνας, Μέγαρου Μουσικής και Ηρώδειου το καλοκαίρι,  όταν πέφτει το σκοτάδι λοιπόν τίποτα άλλο δεν υπάρχει σαν παρηγοριά στην νότια Καρυστία, παρά μόνο αυτό το νοσοκομείο. Γιατί αν ένα παιδάκι, ο μη γένοιτο, χτυπήσει στην Αμυγδαλιά ή πάθει μια σκωληκοειδίτιδα, ή μια παρωτίτιδα πού θα το πάνε οι γονείς του αν το νοσοκομείο της Καρύστου δεν λειτουργεί κανονικά; Αν ένας άνθρωπος, ο μη γένοιτο, πάθει ένα έμφραγμα στον Πλατανιστό, πού θα τον πάνε; Αν μια γιαγιά, ο μη γένοιτο, σπάσει τη λεκάνη της πού θα την πάνε; Στη Χαλκίδα 150-180 χιλιόμετρα μακρυά και χωρίς ΕΚΑΒ;
Αυτό το λέει ο εκσυγχρονιστής υπουργός, εκσυγχρονισμό και παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη;  Παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, ανήλικο και ενήλικο, που πρέπει να τρέχει μέσα στη νύχτα, χωρίς ΕΚΑΒ και στους άθλιους καρόδρομους της Εύβοιας που τυχαίνει να είναι ο πρώτος σε ατυχήματα νομός της Ελλάδας, να βρει νοσοκομείο κανονικό με πλήρη υποδομή; 
Ηθελα να του πω του κ. Λοβέρδου ότι καθόλου δεν μας νοιάζει αν θα στηρίξει τον Βενιζέλο για Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές του φιλοδοξίες, σκασίλα μας τι θα κάνει αυτός με τον Βενιζέλο και τον όποιο άλλο. 
Ηθελα να του πω διάφορα, γιατί κάποτε αυτός ο Ανδρέας μου ήταν πολύ συμπαθής έτσι νέος και με άνεση στο λόγο και στις ενέργειες όπως φαινόταν, αλλά τώρα είμαι θυμωμένη μαζί του όπως όλος ο κόσμος γιατί είπε ότι δεν καταλαβαίνει τι θέλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Κάρυστο και τραβολογιούνται έξω από το νοσοκομείο, αφού λέει ο νοσοκομειακός του χαρακτήρας δεν αμφισβητείται.
Ηθελα να τον ρωτήσω τι υποσχέθηκε στους βουλευτές της Εύβοιας και μετά τα μάζεψε άρον άρον; Τον πίεσε κανείς, εξωθεσμικός ή συνάδελφός του; 
Ηθελα να τον ρωτήσω γιατί έβαλε υποδιοικητή στο νοσοκομείο έναν υποψήφιο δήμαρχο από την Ιστιαία, δηλαδή την άλλη άκρη της Εύβοιας που θέλει μια μέρα να πάει και μια μέρα να γυρίσει στον τόπο του ο άνθρωπος, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει ένας δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής δημοτικής παράταξης ενός τόσο μεγάλου δήμου. Δηλαδή και Μέγας Ναπολέων να ήταν ο άνθρωπος αυτός πάλι ήταν αδύνατο να είναι καθημερινά στην Κάρυστο. Τι σόι σκεπτικό ήταν αυτό, αντί να επιλέξουν έναν άνθρωπο από την περιοχή μας, έβαλαν έναν τελείως ξένο να κάνει τι; 
Δεν υπήρχαν στην Κάρυστο άλλοι ζωντανοί, όλοι ανύπαρκτοι ήταν, σκιές του εαυτού τους και κανείς δεν τους έβλεπε; Δεν υπήρχαν γιατροί,  άλλοι επιστήμονες Καρυστινοί; Δεν υπήρχε άλλος που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά; Εκτός αν πίστευε ο κ. Υπουργός Υγείας ότι είναι καλύτερα να είναι κάποιος εντελώς ξένος ώστε να μη "διαβληθεί" και να μη "χρηματιστεί" από τα "κυκλώματα" των γέρων και ανήμπορων της Καρύστου ! Κύριε ελέησον ! Τέτοιο σενάριο σχιζοφρενικής κωμωδίας ούτε οι Μόντυ Πάιθονς δεν θα το έγραφαν.
Δεν έχω απολύτως τίποτα με τον κ. Πετσή, μόνο από φωτογραφίες τον ξέρω τον άνθρωπο και πιστεύω ότι προσπάθησε να κάνει ότι του επέβαλλε το καθήκον που του ανέθεσαν και τελικά τον άφησαν να εισπράξει όλα τα επίχειρα της παράλογης πολιτικής των προϊσταμένων του. 
Εγώ τα έχω με αυτούς που ανέθεσαν το νοσοκομείο Καρύστου σε έναν εν ενεργεία δημοτικό σύμβουλο Ιστιαίας που πρέπει να διανύσει 500 χιλιόμετρα για να πάει και νάρθει στο σπίτι του και στα δημοτικά του καθήκοντα. Γιατί να βαράω το σαμάρι όταν φταίει το γαϊδούρι όπως λέει η παροιμία; Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας καταργεί τον Καλλικράτη, αφού ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος ή θα πρέπει να απέχει από τα δημοτικά του καθήκοντα στην Ιστιαία ή θα πρέπει να απέχει από την διοίκηση του νοσοκομείου Καρύστου. Αν δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει π.χ. να ψηφίσει προϋπολογισμό στην Ιστιαία, δεν μπορεί να βρίσκεται στην Κάρυστο αν υπάρξει ανάγκη και το αντίστροφο. Ναι αλλά τότε τι διοίκηση μπορεί να ασκήσει;
Ηθελα να ρωτήσω τον κ. Υπουργό να μας πει αν ξέρει, με πόση αγάπη και θυσίες έγιναν τόσες δωρεές από ομογενείς Καρυστινούς προς το νοσοκομείο Καρύστου, που κάποιες απ' αυτές ή έχουν πεταχτεί στην αυλή ως άχρηστο υλικό ή έχουν μεταφερθεί -εντελώς εκσυγχρονιστικά- στο νοσοκομείο Χαλκίδας; Να μας πει ο κ. Υπουργός τι θα γίνει με το 1.000.000 ευρώ που έχει αποθεματικό το νοσοκομείο Καρύστου; Μήπως του είπε ο κ. Σόιμπλε να το πάρει από το νοσοκομείο Καρύστου και να το πάει στη Χαλκίδα; Και οι πάγιες και συνεχείς ανάγκες της Καρύστου πώς θα καλυφθούν; Με φύλλα συκής για να κρύψουμε τη γύμνια μας και τη ντροπή μας; 
Ηθελα να τον ρωτήσω, μήπως ξέρει ο υπουργός που είναι και εκσυγχρονιστής να μου πει, πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η κομματικοποίηση των πάντων, έρχεται ο ένας βάζει το δικό του, έρχεται ο άλλος βάζει άλλο δικό του και αυτή η ρημάδα η πατρίδα πάει κατά διαόλου γιατί όλοι βάζουν τον δικό τους και κανένας δεν βάζει τον αξιοκρατικά ικανό και κατάλληλο που να μείνει χρόνια και να κάνει δουλειά και να δημιουργήσει υποδομή για τους επόμενους. 
Ηθελα να ρωτήσω όμως όχι μόνο τον υπουργό αλλά και όσους κινούνται γύρω από υπουργούς και βουλευτές πότε πια θα πάψουν τα κολλητιλίκια και οι λυκοφιλίες που όλοι ξέρουμε σαν κάλπικη δεκάρα και πότε θα σταματήσουν τα κροκοδίλεια δάκρυα μερικών μερικών, που αφού πρώτα κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά μετά θυμούνται να σιγοσφυρίξουν τον ύμνο της επανάστασης; 
Ηθελα να βρίσω να θυμώσει ο υπουργός, να μου τραβήξει καμμιά μήνυση -της μόδας έχει γίνει πια αυτή η ιστορία με τις μηνύσεις που όλες όμως είναι επί προσωπικού - και να γελάσει κάθε πικραμένος στο δικαστήριο.    
Ομως νομίζω ότι τα είπε όλα ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που περίμενε υπομονετικά και ανυποχώρητα έξω από το νοσοκομείο 2 ολόκληρες μέρες και έδωσε ένα υποδειγματικό παρόν.
Τα είπε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου. Τα εξήγησε όλα αναλυτικά μπροστά στην κάμερα η πρώην διοικήτρια του νοσοκομείου και αντιδήμαρχος Καρύστου μέχρι 31.12.2011  Γεωργία Τούρλα, σημερινή δημοτική σύμβουλος Καρύστου που μετέχει ενεργά στην ειδική επιτροπή που συστάθηκε για τις διεκδικήσεις του νοσοκομείου μας.
Την Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος περιμένει την ειδική επιτροπή από την Κάρυστο. Η τοπική κοινωνία απαιτεί να εξαιρεθεί ονομαστικά το νοσοκομείο Καρύστου από τον Εφαρμοστικό νόμο, όπως έκανε ο κ. Λοβέρδος και με άλλα τέσσερα στην Ελλάδα. Αλλιώς..... 
Θα του τα πουν από την καλή όσοι πάνε να τον δουν τη Δευτέρα..... 

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο έπεσα τυχαία σ' ένα υπέροχο κείμενο για το νοσοκομείο μας και το μεταφέρω εδώ αυτούσιο για να το δουν όλοι. Είναι από το isimeria.com με τίτλο : Περιφερειακό Νοσοκομείο Καρύστου και λέει :"ο αδερφός μου λέγεται Δημήτρης και είναι τύπος αναβλητικός. μετά από καιρό και έχοντας περάσει και το τελευταίο όριο αναβολής, αποφάσισε επιτέλους να προχωρήσει σε μια ορθοπεδική επέμβαση που έπρεπε ήδη να έχει γίνει από αρκετό καιρό.

Η απόφασή του βασίστηκε στα εξής: αφενός στο γιατρό που του συνέστησαν ως εξαιρετικό επί του θέματος και αφετέρου στο νοσοκομείο που θα γινόταν η επέμβαση, το Περιφερειακό Νοσοκομείο Καρύστου.

Ο γιατρός που τον εγχείρησε λέγεται Βόσσος και όντως δικαιολογεί απολύτως τη φήμη του. Το δε νοσοκομείο λειτούργησε και λειτουργεί κατά τρόπο παραδειγματικό και άψογο.

Και γι΄αυτό τον τρόπο που λειτουργεί, το ενοποίησαν με το νοσοκομείο Χαλκίδας με σκοπό την υποβάθμισή του και γιατί όχι, την τελική του κατάργηση.

Αυτό άλλωστε δεν γίνεται με μεγάλη επιτυχία όλα τα χρόνια στο Ελλαδιστάν; Οταν κάτι πηγαίνει καλά δεν ενώνονται όλοι με μεγάλη προθυμία και κάνουν τα πάντα, για να πάψει να υφίσταται; 

Μη σας φαίνεται περίεργο πώς ένα νοσοκομείο, με άριστο προσωπικό, με δική του ιδιοκτησία, δωρεές εξ Αμερικής και Χαλκίδας, λειτουργία εξαιρετική, αντί να προωθείται ως μοντέλο μελλοντικών μονάδων, υποβαθμίζεται και ουσιαστικά εξοντώνεται.

Ο κόσμος που βασιζόταν σ' αυτό, πλέον νοιώθει παρατημένος κι ανασφαλής. Ομως στους καιρούς που ζούμε όλοι νοιώθουμε κάπως έτσι.

Ο αδερφός πρόλαβε και εγχειρίστηκε. Λέγεται Δημήτρης. Ο γιατρός που τον εγχείρησε είναι ορθοπεδικός. Λέγεται Βόσσος.

Το νοσοκομείο που έγινε η επέμβαση, λέγεται Περιφερειακό Νοσοκομείο Καρύστου. 

Ομως δεν ξέρω αν θα λέγεται έτσι για πολύ καιρό ακόμα, το χειρότερο είναι πώς δεν ξέρω αν θα υφίσταται καν....  

..............................................

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Ντροπή για όσους έσπρωξαν τόσους ανθρώπους στην απελπισία

Οταν μια ολόκληρη κοινωνία αγνοείται τόσο προκλητικά, όταν οι ανάγκες της για το στοιχειώδες δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη καταπατώνται μέσα στη στενή λογική των αριθμών χωρίς να της δίνεται καμμιά εξήγηση, τα πνεύματα οξύνονται και οι πράξεις εκτρέπονται από τη λογική και τη νηφαλιότητα.
Οσα διαδραματίστηκαν σήμερα στο νοσοκομείο Καρύστου είναι λυπηρές συνέπειες μιας παραφρονικής πολιτικής που εφαρμόζεται μέσω ενός είδους Καλλικράτη στα νοσοκομεία της χώρας.
Εύχομαι κανείς να μην κινδυνεύσει σωματικά από την έντονη αυτή οξυμμένη κατάσταση, που όμως δημιουργήθηκε από μια χαρακτηριστική αδιαλλαξία και  ένα πείσμα πρωτοφανές. Απεχθάνομαι τη βία και ποτέ δεν μπορώ να την δικαιολογήσω. Ομως ο νηφάλιος διάλογος ήταν μέσα στις υποχρεώσεις των υπευθύνων που ώφειλαν να σεβαστούν ότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι αγωνιούν για την τύχη του νοσοκομείου τους που βρίσκεται 120 χιλιόμετρα μακρυά από το νοσοκομείο Χαλκίδας. Ουδείς μπορεί να αρνείται λοιπόν αυτόν τον διάλογο για ένα τέτοιο ζήτημα και να στρέφει μια κοινωνία ολόκληρη στο αδιέξοδο. Πρώτη φορά γίνονται τέτοια θλιβερά πράγματα στην περιοχή. 
Οι Καρυστινοί έχουν απόλυτο δικαίωμα να μάθουν τώρα πώς οδηγήθηκαν τα πράγματα στη μη εξαίρεση του Νοσοκομείου Καρύστου και επίσης απόλυτο δικαίωμα να ξέρουν γιατί ο Υπουργός Υγείας, ενώ είχε δεσμευτεί σε τόσους βουλευτές, υπαναχώρησε τελικά και δεν τήρησε την υπόσχεση που έδωσε, μέσα σε λίγες ώρες.
Είπαμε χτες να πρυτανεύσει η λογική και ότι όλοι κάτι πρόσφεραν στη θετική κατεύθυνση αυτής της υπόθεσης. Είπαμε να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, μήπως έστω και την τελευταία στιγμή κατορθωνόταν αυτό που από το μεσημέρι αρκετοί από μας ξέραμε ότι παίζεται σε σκληρό μονότερμα.
Δυστυχώς η νότια Καρυστία καταδικάστηκε να μην έχει αυτόνομο νοσοκομείο αλλά ένα παρελκόμενο του νοσοκομείου Χαλκίδας. Οσες υποσχέσεις κι αν δώσει ο κ. Σεπετής, μπορεί να έχει καλές προθέσεις, αλλά όταν το Πάσχα, ή τον Αύγουστο θα χαλάει ο κόσμος στη Χαλκίδα, θα χρειαστεί όλους τους γιατρούς εκεί. Την Κάρυστο θα κοιτάξει; Απλή λογική είναι. 
Ξέρουμε, καταλάβαμε και τι παίχτηκε και πώς χάθηκε η ιστορία αυτή. Θλιβερές συνέπειες μιας στενόμυαλης, στενόκαρδης και κοντόφθαλμης μικροπολιτικής που δεν νοιάζεται για μια "γούρνα" λίγων χιλιάδων ψήφων !!! 
Κρίμα για όσους σχεδίασαν αυτή την κατάντια για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ντροπή και για όσους έσπρωξαν τόσους ανθρώπους στην απελπισία !!!
Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Για το νοσοκομείο Καρύστου


Την ώρα που συζητείται η σοβαρή υπόθεση του νοσοκομείου Καρύστου στη Βουλή οι πολλές δηλώσεις δεν κάνουν καλό! Ούτε τα δελτία τύπου ωφελούν, ούτε πρέπει να χτυπάμε κανέναν όσο εξελίσσεται μια τέτοια υπόθεση. 
Ολοι προσφέρουν ότι μπορούν  και πρέπει επιτέλους να μάθουμε να λέμε ευχαριστώ όπου πρέπει και να επικοινωνούμε σοβαρά χωρίς καταστροφολογίες ούτε θριαμβολογίες πριν την κατάλληλη ώρα!
Μόνο ενωμένες δυνάμεις ωφελούν τον τόπο και τις υποθέσεις του ! 
Οι ερασιτεχνισμοί βλάπτουν !!!